Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 april 2021

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021020723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021020724 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021020850 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2021 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 23/04/2021 numac 2021030955 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 28/04/2021 numac 2021041277 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de personeelsleden van niveau 1 belast in de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie met het opsporen en het vaststellen van de inbreuken bepaald in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein aangesteld worden type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 26/04/2021 numac 2021202050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds "Liantis", Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202194 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202195 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202196 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202197 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202198 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021202199 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021203193 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanstelling van de personeelsleden van niveau 2+, 2 en 3 die, als officier van de gerechtelijke politie, worden belast met het opsporen en vaststellen van de overtredingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203607 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021203606 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021
^