Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 06 april 2018
gepubliceerd op 11 april 2018

Ministerieel besluit betreffende de erkenning van 3 scheepswrakken als cultureel erfgoed onder water

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2018011377
pub.
11/04/2018
prom.
06/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/06/2018011377/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Scheepvaart


6 APRIL 2018. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning van 3 scheepswrakken als cultureel erfgoed onder water


De Staatssecretaris voor Noordzee, Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014014248 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende bescherming van het cultureel erfgoed onder water sluiten betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water, artikel 8, § 1, tweede lid;

Gelet op het onderzoeksrapporten van de ontvanger van het cultureel erfgoed onder water, d.d. 8 september 2017 en 22 november 2017;

Overwegende dat de Torpilleur Branlebas een Franse torpedojager uit 1908 is die op 29 augustus 1915 een mijn raakte ter hoogte van de Nieuwpoortbank;

Overwegende dat de Torpilleur Branlebas een belangrijk vaartuig is uit het Duinkerke flottielje;

Overwegende dat de H.M. Motor Launch 561 een houten kanonneerboot die deelnam aan de Raid op Zeebrugge op 23 april 1918;

Overwegende dat de H.M.Motor Launch 561 op 21 oktober 1918 ter hoogte van het Oostendse kursaal op een drijvende mijn is gevaren;

Overwegende dat de UB-29 een Duitse onderzeeër van de Keizerlijke Marine is die vanaf december 1916 vermist was;

Overwegende dat het wrak van de UB-29 intact werd aangetroffen en het een zeemansgraf is voor 22 opvarenden;

Overwegende dat de wrakken van de Torpilleur Branlebas, de H.M. Motor Launch en de UB 29 belangrijke herinneringen zijn aan de zeestrijd tijdens Wereldoorlog I, Besluit :

Artikel 1.Het wrak Torpilleur Branlebas op positie 51° 13'007 N en 02° 37'707 O is cultureel erfgoed onder water.

Art. 2.Het wrak H.M. Motor Launch 561 op positie 51° 13'820 N en 02° 52'873 O is cultureel erfgoed onder water.

Art. 3.Het wrak van de UB-29 op positie 51° 22'898 N en 002° 37'214 O is cultureel erfgoed onder water.

Brussel, 6 april 2018.

Ph. DE BACKER

^