Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 03 december 2010
gepubliceerd op 12 januari 2011

Ministerieel besluit houdende de programmatie van de pleegzorg en de geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2010036007
pub.
12/01/2011
prom.
03/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/03/2010036007/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


3 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende de programmatie van de pleegzorg en de geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap


De Vlaamse minister Van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Gelet op het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035909 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°;

Gelet op het besluit het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, artikel 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006037015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap sluiten betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap, artikel 2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010035469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap sluiten betreffende de vergunning, erkenning en subsidiëring van een pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 oktober 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de programmatie van de voorzieningen dringend moet aangepast worden omdat het verlenen van vergunningen en erkenningen van de diensten die door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap gesubsidieerd kunnen worden afhankelijk is van het bestaan van een programmatie, Besluit :

Artikel 1.Het aantal plaatsen voor personen met een handicap die kunnen gebruikmaken van plaatsing in opvanggezinnen, wordt vastgesteld op 846.

Art. 2.Het totaal aantal plaatsen geïntegreerde woonprojecten kan eventueel verhoogd worden evenredig met het aantal erkenningen dat tijdelijk gegeven wordt in de opstart van het pilootproject diensten Inclusieve Ondersteuning.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2010.

Brussel, 3 december 2010.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^