Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 september 2011
gepubliceerd op 29 september 2011

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011022295
pub.
29/09/2011
prom.
02/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/02/2011022295/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2011. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Gelet op van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, inzonderheid op artikel 35novies § 1, 2° en 4° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/06/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005022510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikelen 1, § 3, 2, § 1 en § 8;

Gelet op het advies van de Examencommissie voor kinesitherapie, gegeven op 23 augustus 2011, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De materie van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die hun recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen voor het jaar 2011 is beperkt tot de elementen bedoelt in §§ 2, 3 en 4 van huidig artikel. § 2. Onderdeel Kennis : 1. Koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Tekstbijwerking tot 22 december 2010) : -> Hoofdstuk Ibis : De uitoefening van de kinesitherapie. -> Hoofdstuk IIbis : Bijzondere beroepsbekwaamheden, bijzondere beroepstitels, aanbodsbeheersing, eindeloopbaan, evaluatie, structuur en organisatie van de praktijk, organen en federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen. -> Hoofdstuk III : De geneeskundige commissies. 2. Koninklijk besluit van 15 april 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 28/06/2002 numac 2002022343 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden sluiten betreffende de erkenning als kinesitherapeut en de erkenning van bijzondere beroepstitels en bijzondere bekwaamheden.3. Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (Tekstbijwerking tot 19 juli 2011) : -> Titel I : Algemene bepalingen. -> Titel II : Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. -> Titel III : Verzekering voor geneeskundige verzorging o Hoofdstuk I : Organen. * Afdeling I : Dienst voor geneeskundige verzorging. * Afdeling II : Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. * Afdeling III : Commissie voor begrotingscontrole. * Afdeling IV : De Wetenschappelijke raad. * Afdeling V : Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. * Afdeling VI : Raad voor advies inzake revalidatie. * Afdeling VIII : Overeenkomsten- en akkoordencommissies. * Afdeling IX : Technische raden. * Afdeling X : Profielencommissies. o Hoofdstuk II : Toepassingssfeer o Hoofdstuk III : Geneeskundige verstrekkingen * Artikels 34,35, 36sexies en 37, § 1 o Hoofdstuk IIIbis : Maximumfactuur o Hoofdstuk V : Betrekkingen met de zorgverleners, de diensten en de instellingen. * Afdeling I : Overeenkomsten. (A, B, F ) * Afdeling III : Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen I en II betreffende andere geneeskundige verstrekkingen. * Afdeling IV : Sociaal statuut van de geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en kinesitherapeuten en andere voordelen die aan sommige geneesheren kunnen worden toegekend. * Afdeling Vbis : Vergoeding om zorgaanbod inzake kinesitherapie te wijzigen. * Afdeling XVI : Plichten van de zorgverleners (artikelen 73 en 73bis ) * Afdeling XVII : Plichten van de kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en) paramedische medewerkers - Titel VI : Voorwaarden tot toekenning van de prestaties. o Hoofdstuk II : Bijzondere bepalingen ter zake van de verzekering voor geneeskundige verzorging. * Artikel 127 - Titel VII : Controle en geschillen o Hoofdstuk I : Gemeenschappelijke bepaling ter zake van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en van de Dienst voor administratieve controle o Hoofdstuk II : Geneeskundige controle * Afdeling I : De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle en het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle * Afdeling Ibis : De betwistingen tussen de zorgverleners en de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (artikelen 142, 143 en144) o Hoofdstuk III : Administratieve controle * Afdeling I : Dienst voor administratieve controle (artikelen 159 en 160) * Afdeling II : Terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties o Hoofdstuk IV : Rechtscolleges en sancties (artikelen 168, 168quater en 170) o Hoofdstuk V : Verjaring 4. Koninklijk besluit van 15 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 30/07/2002 numac 2002022611 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/07/2002 pub. 19/11/2008 numac 2008000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (tekstbijwerking tot 2 april 2010).5. Nationale overeenkomst tussen de kinesitherapeuten en de verzekeringsinstellingen. - http://www.riziv.fgov.be/care/nl/kines/general-information/circulars/2009/pdf/20094annexe1.pdf - http://www.riziv.fgov.be/care/nl/kines/general-information/circulars/2010/pdf/20101annexe1.pdf - http://www.riziv.fgov.be/care/nl/kines/general-information/circulars/2010/pdf/2013annexe1.pdf 6. Geschiedenis van de sociale zekerheid in België en financieringsmiddelen van de sociale zekerheid (pagina's 1 tot 15). - http://www.socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties /alwa/alwa2011_jul_nl.pdf 7. De sociale verzekerden en de toegankelijkheid tot de zorgen : - Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (tekstbijwerking tot 3 maart 2011). - Koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut (tekstbijwerking tot 4 april 2011). 8. Koninklijk besluit van 7 december 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.(Tekstbijwerking tot 21 februari 2008). 9. Koninklijk besluit van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2008 pub. 28/07/2008 numac 2008022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten (tekstbijwerking tot 17 december 2008).10. Ministerieel besluit van 17 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten0 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek die moeten worden gebruikt door de vroedvrouwen, de verpleegsters, verpleegassistenten en met dezen gelijkgestelden, de kinesitherapeuten, logopedisten en orthoptisten (Tekstbijwerking tot 10 april 2009) en bijlagen 1 en 3. 11. Bestellingen van getuigschriften voor verstrekte hulp : -> https ://postbox.be/certipost- idp/SSO?shire=https%3A%2F%2Fwww.medattest.be 2FPost.sso%2FSAML%2FPOST&target=https%3A 2F%2Fwww.medattest.be%2FRizivApplication 2FAuthorise.do%3Fmethod%3Dauthorise%26language 3Dnl&providerId=https%3A%2F%2Fwww.medattest.be 2Fpost-sp&language=nl 12. Koninklijk besluit van 14 september 1984Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/09/1984 pub. 16/12/2013 numac 2013000795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Artikel 7) : -> http://inami.fgov.be/care/nl/nomenclature/pdf/art07.pdf (versie in werking sinds 1 juli 2011) -> Kennisgevingformulier in Acute F-lijst' : http://www.riziv.fgov.be/care/nl/kines/general-information/circulars/2009/pdf/20093annexe2.pdf -> Kennisgevingformulier in chronische F-lijst' : http://www.riziv.fgov.be/care/nl/kines/general-information/circulars/2009/pdf/20091annexe5.pdf -> Lijst van zware aandoeningen - E-lijst : http://www.riziv.fgov.be/care/nl/kines/general-information/nomenclature/article7/listeE.htm 13. Koninklijk besluit van 18 februari 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-ringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers sluiten tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers (Tekstbijwerking tot 11 februari 2008).14. Beroepsethiek : Artikel 458 van het strafwetboek van 8 juni 1867Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024117 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in sommige beheersorganen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten1 (Tekstbijwerking tot 13 juli 2011).15. Koninklijk besluit van 23 januari 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2003022979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten (Tekstbijwerking tot 22 december 2010).16. Wet van 22 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de rechten van de patiënt sluiten betreffende de rechten van de patiënt (Tekstbijwerking tot 22 december 2006). § 3 Onderdeel « situatieproef » : In de situationele proef krijgen de kandidaten een schriftelijke beschrijving van een werksituatie, dit uit de praktijk van een zelfstandige kinesitherapeut (casus).

De kandidaten moeten, op basis van de informatie die in de casus gegeven wordt, voor elke casus twee vragen beantwoorden : 1. Wat zou jij doen ? 2.Wat zou jij NIET doen ? Ze moeten hierbij een keuze maken tussen een beperkt aantal mogelijke antwoorden, dit zowel voor de eerste vraag als voor de tweede vraag.

De casussen zijn opgebouwd rond vaardigheden die belangrijk zijn bij de uitoefening van het beroep van zelfstandig kinesitherapeut.

In totaal zullen de kandidaten een 20-tal situaties aangeboden krijgen. § 4 Onderdeel « houdingsproef » : Bij het invullen van de vragenlijst, zullen de kandidaten paren van houdingen krijgen. Voor elk paar moeten ze tussen twee voorgestelde mogelijkheden van houding kiezen, diegene die het meest beantwoord aan hun gewoonlijke zijn, manier van denken of gedrag in de beroepsomgeving. Voor elkeen van de paren moet verplicht een keuze gemaakt worden; er mag geen enkele onbeantwoord blijven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 september 2011.

Mevr. L. ONKELINX

^