Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 01 oktober 2012
gepubliceerd op 29 oktober 2012

Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter bestrijding van bepaalde varkensziekten

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2012018380
pub.
29/10/2012
prom.
01/10/2012
ELI
eli/besluit/2012/10/01/2012018380/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


1 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot opheffing van ministeriële besluiten houdende vaststelling van tijdelijke maatregelen ter bestrijding van bepaalde varkensziekten


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de direngezondheidswet van 24 maart 1987, artikelen 4, 7, 8, artikel 9, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003, artikel 15, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, en artikel 18;

Gelet op de wet van 23 maart 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten sluiten betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, artikelen 4, 1° en 8, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie, artikelen 45, 46 en 49 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 december 1952;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 september 2002 en het koninklijk besluit van 26 november 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 september 1981 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de klassieke varkenspest en de Afrikaanse verkenspest, artikel 36bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest, artikelen 3 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie inzake het Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) bij varkens en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers sluiten houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers, artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 januari 1988 houdende de bijzondere tijdelijke maatregelen inzake de registratie en inventarisatie van varkens en varkensbedrijven;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 februari 1988 houdende tijdelijke begeleidende maatregelen met het oog op de stopzetting van de vaccinatie tegen de klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 mei 1988 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 1989 houdende uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 april 1989 houdende beperkende maatregelen inzake de invoer van varkensachtigen en van producten afkomstig van varkensachtigen uit Spanje, Portugal en Sardinië;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 maart 1990 houdende tijdelijke mattregelen inzake de in- en doorvoer van levende varkensachtigen, vers vlees en bepaalde producten uit Oostenrijk;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 april 1991 houdende de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van het Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) bij varkens;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 januari 1994 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen met het oog op de bestrijding van varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998016174 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, belast met het toezicht op het laden van de varkens of de biggen op het bedrijf, in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest sluiten tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, belast met het toezicht op het laden van de varkens of de biggen op het bedrijf, in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998016343 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen met het oog op de opsporing van Salmonella in de varkensbeslagen sluiten houdende maatregelen met het oog op de opsporing van Salmonella in de varkensbeslagen;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 mei 2011;

Gelet op het advies van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren, gegeven op 7 juli 2001;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 25 januari 2012;

Gelet op het advies van de Raad van State 51.610/1/V, gegeven op 19 juli 2012, in toepassing van artikel 84, § 1, alinéa 1, 1°, van de wetten op de Raad van State, Besluiten : Enig artikel. Worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 27 januari 1988 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen inzake de registratie en inventarisatie van varkens en varkensbedrijven;2° het ministerieel besluit van 11 februari 1988 houdende tijdelijke begeleidende maatregelen met het oog op de stopzetting van de vaccinatie tegen de klassieke varkenspest, gewijzigd bij het besluit van 26 mei 1988;3° het ministerieel besluit van 31 mei 1988 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest, gewijzigd bij de besluiten van 20 januari 1989 en 2 april 1992;4° het ministerieel besluit van 20 januari 1989 houdende uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 8 maart 1982 betreffende de uitroeiing van de klassieke varkenspest;5° het ministerieel besluit van 13 april 1989 houdende beperkende maatregelen inzake de invoer van varkensachtigen en van producten afkomstig van varkensachtigen uit Spanje, Portugal en Sardinië;6° het ministerieel besluit van 16 maart 1990 houdende tijdelijke maatregelen inzake de in- en doorvoer van levende varkensachtigen, vers vlees en bepaalde producten uit Oostenrijk, gewijzigd bij het besluit van 13 maart 1991; 7° het ministerieel besluit van 26 april 1991 houdende de tijdelijke maatregelen ter bestrijding van het Mysterious Reproductive Syndrome (M.R.S.) bij varkens, gewijzigd bij het besluit van 28 mei 1992; 8° het ministerieel besluit van 12 januari 1994 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen met het oog op de bestrijding van varkenspest;9° het ministerieel besluit van 19 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998016174 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, belast met het toezicht op het laden van de varkens of de biggen op het bedrijf, in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest sluiten tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, belast met het toezicht op het laden van de varkens of de biggen op het bedrijf, in het kader van de bestrijding van de klassieke varkenspest;10° het ministerieel besluit van 9 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1998 pub. 20/01/1999 numac 1998016343 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende maatregelen met het oog op de opsporing van Salmonella in de varkensbeslagen sluiten houdende maatregelen met het oog op de opsporing van Salmonella in de varkensbeslagen;11° het ministerieel besluit van 6 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016135 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest, gewijzigd bij de besluiten van 4 en 10 juli 2002;12° het ministerieel besluit van 4 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016163 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 06/07/2002 numac 2002016164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2002 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest, gewijzigd bij het besluit van 2 augustus 2002. Brussel, 1 oktober 2012.

Mevr. L. ONKELINX Mevr. S. LARUELLE

^