Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 januari 2023

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de heer Stan HOLVOET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022042936
pub.
23/01/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 29/11/2022 numac 2022042777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de deeltijdse stage, de terbeschikkingstelling tijdens een crisis en de expertise-uitwisseling type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 16/11/2022 numac 2022042597 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 10/11/2022 pub. 10/01/2023 numac 2022034146 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2021 tot uitvoering van artikel 309/2, § 6, van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, wordt de heer Stan HOLVOET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2022.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^