Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 januari 2023

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022015000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar, in het kader van de zware beroepen met een beroepsloopbaan van 33 jaar , met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022015001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar, met uitzondering van de ondernemingen die ressorteren onder de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022042936 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2022, wordt de heer Stan HOLVOET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022015349 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 152 gesloten in de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022203618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, inzake uitvoering van het sectoraal akkoord 2021-2022, luik koopkracht type koninklijk besluit prom. 16/12/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022043410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoemingen van leden van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022203651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar - zwaar beroep 35 jaar type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022203811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die ten minste 60 jaar oud zijn en die in een zwaar beroep werken (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022203652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag lange loopbaan - 40 jaar type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022203812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022203813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan mevrouw VAN DE VELDE Brigitte op het einde van de maand februari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit he Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers vanaf 60 jaar die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkte in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 21/08/2022 pub. 23/01/2023 numac 2022204228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, inzake het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer FAFCHAMPS René-Martin op het einde van de maand februari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit he Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer JESPERS Georges op het einde van de maand februari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer FIRQUET Jean-Marie op het einde van de maand februari 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer JOLET Antoine op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206939 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 december 2022, wordt aan de heer VERDEBOUT Daniel op het einde van de maand maart 2023, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023030079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunning 235/80957 Bij koninklijk besluit van 22 december 2022 wordt een wegvergunning met index 235/80957 verleend aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0475.028.202, voor he type koninklijk besluit prom. 12/01/2023 pub. 23/01/2023 numac 2023200373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 28 oktober 2022 houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidshoven en -rechtbanken, wat betreft de benoeming van Mevr. VAN DE VELDE Annie en de heer STREMERSCH Stefan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023010003 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 12 januari 2023 is in de Franstalige tekst het woord `Woluwé-Saint-Pierre' vervangen door `Leeuw-Saint-Pierre', in het enig artikel van het ministerieel besluit van 8 februari 2022 waarbij het ka Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 16 januari 2023 is de VOF Arebo (KBO nr. 0561.892.789), Steenweg naar (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Boek VI, Bij ministerieel besluit van 16 januari 2023 is de BV BVA (KBO nr. 0731.782.153), Houtseweg 131 bus(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206836 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2022 van 17 november 2022 Rolnummer 6708 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 12 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 23 december 2016 « betreffende de gewestbelasting op d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters T.(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 8 september 2022 werd de heer FAFCHAMPS René-Martin, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 23 november 2022 werd mevrouw VAN DE VELDE Brigitte, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorz type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022207230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 13 december 2022 werd de heer FIRQUET Jean-Marie, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 21 december 2022 werd de heer DAMOISEAU Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement L type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 21 december 2022 werd de heer JOLET Antoine, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de Voorzitter type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 23 december 2022 werd de heer HANSEVAL Philippe, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement L type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 15 december 2022 werd de heer VAN DEN STEENE Jean-Marie, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mev Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 6 maart 2023 tot en met 5 maart 2024. type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik Bij beschikking van 21 december 2022 werd de heer JESPERS Georges, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik door de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2023 pub. 23/01/2023 numac 2023040021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oprichting van een Cel uitgavenherziening binnen de Algemene Directie Begroting en Financiën van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200022 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Strategisch vastgoedanalisten (niveau A1) voor Regie der Gebouwen. - Selectie-nummer : ANG23002 Solliciteren kan tot en met 05/02/2023 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van 10 lau(...) type lijst prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Accountmanager (niveau A1) voor het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG22410 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200175 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Senior Onderzoekers (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE23001 Solliciteren kan tot 06/02/2023 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200223 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanische controllers (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ273 Solliciteren kan tot en met 05/02/2023 via www.talent.brussels. De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200260 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Energiedossiers (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22567 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200224 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Onderzoekers (niveau A2) voor de Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: ANE23001 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laure(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022042937 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2022, wordt mevrouw Sofie WAEBENS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022043195 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde - Oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde der artsen - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van gewoon lid-magistraat van de raad van beroep met h 1. Context De samenstelling van de organen van de Orde der artsen wordt geregeld door het konink(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van mevrouw Brigitte VAN DE VELDE De be De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Georges JESPERS type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer René-Martin FAFCH De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Antoine JOLET De betr De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206927 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik arrondissement Luik ter vervanging van de heer Jean-Marie FIRQUE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022206940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Daniel VERDEBOUT De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2022207226 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige webredacteurs (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG22271 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2022. Er zijn 5 laureaten. De(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200037 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Kwaliteit en Veiligheid (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22469 Deze selectie werd afgesloten op 23/12/2022. Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een hand(...) type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200121 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Expert (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22407 Deze selectie werd afgesloten op 06/01/2023. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten internationale relaties (niveau A1) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer: ANG23007 Solliciteren kan tot en met 06/02/2023(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200202 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werftoezichters gebouwen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG22518 Deze selectie werd afgesloten op 11/01/2023. Er zijn 3 laureaten. De lijst(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200266 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanica (niveau C) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG22214 Deze selectie werd afgesloten op 10/10/2022. Het aantal laureate(...) type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200319 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Meteorologen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG22372 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2023. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar (...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 23/01/2023 numac 2023200390 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Adjunct-woordvoerders (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG22379 Deze selectie werd afgesloten op 17/01/2023. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 j(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap.
^