Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 januari 2018

Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 19 december 2017, wordt de heer Frederic EGGERMONT, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2017-2018 het mandaat uit te oefenen van tijdelijk docent met een d

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018030011
pub.
24/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 19 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis en artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hervorming van de regularisatie van de studieperioden in de pensioenregeling van werknemers type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 25/01/2018 numac 2018010045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/12/2017 numac 2017032214 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 22/12/2017 numac 2017032216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten sluiten, wordt de heer Frederic EGGERMONT, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2017-2018 het mandaat uit te oefenen van tijdelijk docent met een deeltijdse opdracht aan de faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel belast met de opleidingsonderdelen "Rechtsmethodologie I", "Rechtsmethodologie A en Français juridique" en "Masterproef I : onderzoeksplan" en met de opdracht "Coördinator binnen Masterproef."

^