Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 december 2015

Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 27 november 2015 dat uitwerking heeft met ingang van 24 september 2015, wordt Mevr. Géraldine ROSOUX, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar ambt te cumul

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2015205547
pub.
09/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015205734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015205662 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 09/12/2015 numac 2015003424 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 10 november 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de methode om instellingen als een binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van hun tier 1-kernkapitaalbuffer te bepalen type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015009780 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet van 27 december 2006 tot bepaling van de tarieven in strafzaken voor het deskundigenonderzoek in genetische analyse in opdracht van een gerechtelijke overheid type koninklijk besluit prom. 27/11/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 24 september 2015, wordt Mevr. Géraldine ROSOUX, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, gemachtigd om haar ambt te cumuleren met een mandaat van plaatsvervangend voorzitter van de "Commission d'accès aux documents administratifs wallonne (CADA)".

^