Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 april 2013

Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt aan de heer Leonardo Arturo BUENO RAMOS, van Chileense nationaliteit, een permanente toelating verleend om met ingang van 1 februari 2013 in Bel

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021026
pub.
09/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^