Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013009130 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 6 maart 2013, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013055122 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** **** **** ****, uit de echt gescheiden van **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2010 type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de betalingsvoorwaarden van een eindejaarspremie aan de gezinshulpen en aan de arbeiders type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verhoging van opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de professionele overgang van de huishoudhelpers (1) type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2005 tot oprichting van een "Sectoraal Vormingsfonds voor de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht aan het navb-cnac Constructiv type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2012207320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 1997 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013021026 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt aan de heer Leonardo Arturo BUENO RAMOS, van Chileense nationaliteit, een permanente toelating verleend om met ingang van 1 februari 2013 in Bel type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt aan de heer Mladen STILINOVIC, van Kroatische nationaliteit, een permanente toelating verleend om met ingang van 1 februari 2013 in België het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013021029 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt aan Mevr. Juana Maria DELGADO TORO, van Venezuelaanse nationaliteit, een permanente toelating verleend om met ingang van 1 februari 2013 in Belg type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt aan de heer Sofiane BOUDAHRI, van Algerijnse nationaliteit, een permanente toelating verleend om met ingang van 1 februari 2013 in België het be

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2006 tot toekenning aan de NV T-POWER van een individuele vergunning voor de bouw van een STEG-eenheid van 400 MW te Tessenderlo op een terrein van de NV TESSENDERLO CHEMIE met betrekking tot een toename van het vermogen met 40 MWe type ministerieel besluit prom. 26/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 28/02/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 39.961 type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013202037 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 13 maart 2013 wordt de "Fédération des maisons médicales et collectifs de santé francophones" als federatie van geïntegreerde gezondheidsverenigingen erkend voor een periode van vier jaar die in

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/01/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035274 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en bijlage 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied maritieme opleidingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013202142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen productiearbeider op een industriële lijn en autoverkoper in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013202140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen tuinier en zelfstandige kapper type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013202141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor diverse centra voor de validering van de vaardigheden

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 9 december 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Collège d'Alzon » te Tellin om van 4 maart 2013 tot type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 januari 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 december 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1923 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 janari 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om van 1 f type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Spullenhulp » te Brussel om van 1 maart 2013 tot en me type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Aide à l'Education au Cambodge » te Vezin om van 1 m type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « OEuvres du Soir », te Brussel, om van 1 januari 2012 to type vergunning prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Special Olympics Belgium » te Brussel om van 1 maart

document

type document prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013202091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013202216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG13009). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 8 februari 2013. De regel voor de rangschikking van geslaagden we(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 400 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. type erratum prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013202218 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2013, pagina 20859, van de verlenging van de duur van de stage van de heer Van Lendeghem, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Ge

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013202204 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vacante betrekkingen van Franstalige en Nederlandstalige Cultuurpactinspecteurs bij de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie. - Oproep tot de kandidaten. - Verlenging van de termijn Op 11 maart 2013 verscheen in het B(...) De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is uitgesteld van 25 maart 2013 naar 23 apr(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/04/2013 numac 2013202197 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijken **** (niveau ****) voor het Fonds voor de beroepsziekte(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. 26/02/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013201310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking
^