Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 mei 2013

Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/60251 Bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013 wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van 14 maart 2013 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011268
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/60251 Bij het koninklijk besluit van 7 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013012163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013202633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de wijziging van bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van de aanvullende sociale voordelen door het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013012165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van artikel 7, § 1, van het nationaal akkoord 2011-2012 van het paritair comité 111.1 & 2 voor de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uitvoering van het nationaal akkoord 2011-2012 in de provincie Henegouwen type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de toelevering en het onderhoud van werkmateriaal type koninklijk besluit prom. 07/05/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden en de andere arbeidsmodaliteiten in de aanvullende subsector van glasindustrie sluiten wordt de beslissing van de Deputatie van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen van 14 maart 2013 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, een verlening van een wegvergunning werd toegekend voor de aanleg en exploitatie van een tweevoudig bovengrondse verbinding Zomergem-Eeklo Noord (Horta) (P2E-P1EN) uitgebaat op een spanning van 380 kV tussen de fases, met een frequentie van 50 Hz, op het grondgebied van de gemeente Zomergem, goedgekeurd.

^