Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2013

Nationale Orden. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2013 werden met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Aloysius MICHIELSEN, Lasne; De heer Paul THERMOTE, Gullegem. Zij zullen het Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013 werd met ingang van deze datum bevorderd : Orde (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011097
pub.
27/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Nationale Orden. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 6 januari 2013 werden met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Aloysius MICHIELSEN, Lasne;

De heer Paul THERMOTE, Gullegem.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2012014565 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische keuringen en bedrijfspsychologische examens voor treinbestuurders en treinbegeleiders en van de criteria voor erkenning van personen en centra belast met deze onderzoeken sluiten werd met ingang van deze datum bevorderd : Orde van Leopold II Commandeur De heer Eduardus DENCKENS, Pulle.

^