Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 april 2014

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer BOON, Alfons, voorzitter. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2007.

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2013003455
pub.
25/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013011147 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot invoering van een elektronische drager voor de machtigingen ambulante activiteiten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1999 betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 22/03/2013 numac 2013009128 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013011083 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 13, 24 en 25 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en bescherming van de kritieke infrastructuren voor de sector Energie type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013024106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van orthoptist sluiten zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer BOON, Alfons, voorzitter.

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 november 2007.

^