Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 oktober 2012

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 20 september 2012, wordt de heer David DE ROY, Staatsraad, gemachtigd om de cursus « Contentieux des finances publiques » te geven aan de Rechtsfaculteit van de « Unive

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000549
pub.
15/10/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 20 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012000591 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012022369 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke bijdrage bepaald in artikel 38, § 3, laatste lid van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 12/10/2012 numac 2012022368 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke bijdrage bepaald in artikel 116, tweede lid, 2°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 25/09/2012 numac 2012002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 11/10/2012 numac 2012012040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden 2009-2010 sluiten, wordt de heer David DE ROY, Staatsraad, gemachtigd om de cursus « Contentieux des finances publiques » te geven aan de Rechtsfaculteit van de « Université catholique de Louvain », gedurende het academiejaar 2012-2013, à rato van 15 uur, verdeeld over vier halve dagen.

^