Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 juni 2011

Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde steden en ge Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan De heer Alfred Hansen, brig(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2011027127
pub.
23/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000489 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955. - Addendum type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 22/10/2010 numac 2010021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit in uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 23/09/2010 numac 2010021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 03/09/2010 numac 2010000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 18/08/2010 pub. 25/08/2010 numac 2010022364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden sluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 april 2011, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden van de hiernavermelde steden en gemeenten.

Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan De heer Alfred Hansen, brigadier, stad Sankt Vith;

De heer Daniel Roussel, specifiek attaché, stad Aarlen;

Mevr. Gisèle Seleck, administratief diensthoofd, stad Aarlen;

De heer René Theissen, gemeentesecretaris, gemeente Burg-Reuland.

Voor 35 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille 2e klasse aan De heer Werner Niessen, geschoolde arbeider-chauffeur, gemeente Bütgenbach.

Voor 25 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille 1e klasse aan De heer Jacques Bailly, brigadier, gemeente Soumagne;

De heer Rudolf Berners, kantoorchef, stad Sankt Vith;

De heer Philippe Defrance, gemeentesecretaris, stad Aarlen;

De heer Oswald Moeres, geschoolde arbeider, gemeente Bütgenbach;

De heer Paul Schumacher, hoofdbrigadier, gemeente Bütgenbach;

Mevr. Rosa Veiders, kantoorbediende, gemeente Burg-Reuland.

Voor 25 jaar dienstactiviteit De Burgerlijke Medaille 3e klasse aan Mevr. Lek Bun Keut, professionele medewerkster, stad Sankt Vith;

De heer Bartholomäus Conrads, arbeider, gemeente Burg-Reuland;

De heer Joseph Holper, arbeider, gemeente Burg-Reuland.

^