Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 november 2011

Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Vercruysse, Johan, adviseur-gevangenisdirecteur bij de strafinrichting te Merksplas, met ingang van 1 november 2011. Hij wordt ertoe g

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009438
pub.
18/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011003228 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 15/06/2011 numac 2011014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/06/2011 pub. 11/10/2013 numac 2013014556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling sluiten wordt een einde gesteld aan de functies van de heer Vercruysse, Johan, adviseur-gevangenisdirecteur bij de strafinrichting te Merksplas, met ingang van 1 november 2011.

Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt.

^