Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 juli 2018
gepubliceerd op 04 september 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018031672
pub.
04/09/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/besluit/2018/07/30/2018031672/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de kader wet van 3 augustus 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/08/2007 pub. 30/11/2009 numac 2009000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, artikel 7, § 3, vijfde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 april 2018;

Gelet op advies 63.439/1 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 45, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 26/09/2012 numac 2012011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars worden de woorden "evenals voor de rechtskundige assessoren generaal en hun plaatsvervangers," ingevoegd tussen de woorden "alsook hun plaatsvervangers," en de woorden "wordt de zitpenning".

Art. 2.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, D. DUCARME

^