Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/09/2015 pub. 04/09/2018 numac 2018013547 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987 (2)(3) type wet prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013632 bron waalse overheidsdienst Communiqué Tabellen van de toegelaten maxima voor de verkiezingsuitgaven ter uitvoering van artikel 5 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de verkiezing van de provincierade Het totaal van de financiële uitgaven en verbintenissen voor kiespropaganda, gevoerd op gewestelijk(...) type wet prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018040647 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 Maximale verkiezingsuitgaven. - Mededeling Mededeling in uitvoering van artikel 5 van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing v De maximale bedragen die de lijsten en de kandidaten mogen aanwenden in het kader van hun verkiezin(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013469 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt Mevrouw Djanette AHMED-MALEK bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013468 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Antoine DEFRENNE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013467 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Marc VAN DE VENNE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013471 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Michaël MOLLE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013473 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt Mevrouw Sarra BLAIECH bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013472 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Pierre GORET bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013470 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer José LIXON bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenko type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013474 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Steven JACOBS bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013477 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Laure DEMARTEAU bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Over type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013476 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Véronique DEHALLEUX bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juni 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013475 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Céline GUSTIN bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013479 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Axel SCHOUPS bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013480 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Julie SASSI bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013478 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Fabienne WANTIER bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Ove type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013481 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Martine TRZNADEL bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 juni 2018. Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013484 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Johan VANDERBORGHT bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013482 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Yvonne ERMENS bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. O type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013485 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Sophie DECELLE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013483 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Marc BULTYNCK bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. O type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013487 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Jan BAGUE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overe type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013488 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Wim BUSSCHOTS bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. O type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013489 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer David CAMBRE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013486 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Maarten AUDENAERT bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013492 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Ken KEPPENS in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013491 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Hans DEPUYDT in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raa type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013490 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Magali DU FOUR bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013493 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Bernard MENTEN in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de R type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013494 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Joachim MESKENS in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013497 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Johanna VAN HOYLANDT bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 201 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013496 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Evi VAN DER MISSEN bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013495 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt mevrouw Evi VAN BEUREN bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013500 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Erwin VOS de klasse A3 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013499 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Lorenzo VANDORMAEL in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2018. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013498 bron regie der gebouwen Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2018 wordt de heer Wieland VAN LERBERGE bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A2 bij Regie der Gebouwen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 201 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013525 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van het overlegorgaan bedoeld in artikel 7 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2017, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031672 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018031751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa. Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018040642 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen in de beschutte werkplaatsen erkend en gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de filmproductie, betreffende de organisatie van mediastages voor werkzoekenden jonger dan 26 jaar type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203254 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2017 houdende toekenning van eretekens in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2012 met betrekking tot de uitbetaling van een bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203552 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de transparantie van de personeelsinzet en het sociaal overleg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203557 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen in de sociale werkplaatsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Bijscholing van eerstehulpverlener in beroepswereld » (code 800004U21V1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013541 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor directieassistent » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013575 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor internationale samenwerking » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013576 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor boekhouding » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 20/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013574 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor in buitenlandse handel » gerangschikt op het gebied van de economische en beheerswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013585 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de bescherming van het letterwoord of logo en de loting van de gemeenschappelijke volgnummers voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 01/09/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013633 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de volgnummers toegekend aan de verschillende lijstenverenigingen met melding van hun letterwoorden type ministerieel besluit prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204430 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen en de wijze van behandeling ervan ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 augustus 2018 waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018203593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 56/2018 van 17 mei 2018 Rolnummer 6619 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 187, § 6, 1°, en § 9, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij artikel 83 van de wet van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018203907 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2018 van 17 mei 2018 Rolnummer 6823 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, samenge wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de aanwijzing van de begunstigden van de gezinsbijslagen en de uitbetaling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018013558 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204361 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden, overgedragen van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag naar het Waals Gewest, tussen de diensten van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" en de diensten van het "Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals openbaar kinderbijslagfonds), verdeeld en overgedragen worden type besluit van de waalse regering prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204428 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de tornado van 29 april 2018 als een algemene natuurramp beschouwd wordt en waarbij diens geografische uitgestrektheid bepaald wordt type besluit van de waalse regering prom. 23/08/2018 pub. 04/09/2018 numac 2018204429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van augustus 2016 tot juni 2017 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018204461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 23 augustus 2018, dat uitwerki wordt mevrouw Fransiska DEBERDT, te Herent, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de ge(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018013570 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw FEDERATIE VAN CAFES VAN BELGI", de bvba DE V.W. COX en de bvba TEMBY'S, die woonplaats (...)

document

type document prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018204251 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Expert Data Base SQL (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18060 Solliciteren kan tot 18/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018204476 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleaders financiering (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : MNG18064 Solliciteren kan tot 17/09/2018 via www.selor.be Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/09/2018 numac 2018204520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****3) voor de **** ****. - **** : ****18097. - ERRATUM Deze vergelijkende selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2018. ****(...) **** **** werden gewijzigd. Er zijn geen geslaagden.
^