Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 november 2017
gepubliceerd op 01 december 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van leden-magistraten als ondervoorzitters en plaatsvervangend ondervoorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017014116
pub.
01/12/2017
prom.
29/11/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

29 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van leden-magistraten als ondervoorzitters en plaatsvervangend ondervoorzitter van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 augustus 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en andere bepalingen . - hoofdstuk III, afdeling II. - Duitse vertaling sluiten houdende fiscale en andere bepalingen, inzonderheid op artikel 30, gewijzigd bij de wetten van 17 februari 1977, 22 april 2003, 27 december 2004 en 31 mei 2016;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op de artikelen 293, 294 en 295;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 1986Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/12/1986 pub. 13/01/2001 numac 2000001101 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden . - Duitse vertaling sluiten betreffende de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, hierna de Commissie genoemd, inzonderheid op artikel 3 gewijzigd door de koninklijk besluiten van 19 december 2003 en 16 februari 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011009055 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 21/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011009056 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de mandaten van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders sluiten houdende vernieuwing van de mandaten van de leden-magistraten van de Commissie;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders sluiten tot vervanging van twee leden-magistraten van de Commissie;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/12/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013009045 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van een lid-magistraat van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders sluiten tot benoeming van de heer ROBERT, Eric, in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de Commissie;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders sluiten houdende benoeming van de leden-magistraten van de Commissie.

Gelet op de adviezen van de gerechtelijke overheden;

Overwegende dat er nog vacante plaatsen van ondervoorzitters en plaatsvervangend ondervoorzitter in te vullen zijn met kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Franse taal, waarbij voorkeur wordt gegeven aan diegenen die ook het bewijs leveren van de kennis van de Duitse taal;

Overwegende dat volgend op het ontslag van een plaatsvervangend voorzitter van de Franse taalrol, de heer ROBERT, Eric, de plaatsvervangende ondervoorzitter is met de langste anciënniteit in de Commissie; dat betrokkene nooit heeft tekortgeschoten en dat het aldus gepast is hem te bevorderen tot de graad van ondervoorzitter van de Commissie;

Overwegende dat het overigens gepast is om, volgend op de wetswijziging van 31 mei 2016, bij voorkeur ere-magistraten of emeriti magistraten te benoemen opdat de effectieve magistraten zich prioritair op hun dagelijkse taken zouden kunnen richten;

Overwegende dat de heer de le COURT, Patrick, ere-Eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep van Brussel, over een lange ervaring beschikt binnen het parket en het Parket-Generaal van Brussel en dit binnen verschillende secties, hij daarnaast ook verschillende onderwijsopdrachten heeft uitgevoerd en hij de volle termijn van 6 jaar als ondervoorzitter van de Commissie kan volbrengen;

Overwegende dat de heer LENNERTZ, Rudolf, erevoorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen, het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal; dat hij eveneens over een lange en gediversifieerde ervaring beschikt, maar dat hij evenwel heeft laten weten dat hij minder beschikbaar is tijdens de zomermaanden;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Heer Eric ROBERT, voorzitter van de vrederechters en politierechter te Luxemburg, wordt voor een termijn van zes jaar benoemd tot ondervoorzitter van de Commissie.

Art. 2.De Heer Patrick de le COURT, ere-Eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep van Brussel, wordt voor een termijn van zes jaar benoemd tot ondervoorzitter van de Commissie.

Art. 3.De Heer Rudolf LENNERTZ, erevoorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen, wordt voor een termijn van zes jaar benoemd tot plaatsvervangende ondervoorzitter van de Commissie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 december 2017.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^