Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de Dienst Technische Evaluaties van de Kansspelcommissie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030722
pub.
05/04/2018
prom.
29/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/29/2018030722/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de Dienst Technische Evaluaties van de Kansspelcommissie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 10 januari 2010 en de artikelen 33, 38 en 53;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003009277 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de technische regels aangaande de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I sluiten betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006009809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I sluiten betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 juli 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 8 september 2017;

Gelet op het advies 62.650/4 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2018, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën en van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003009277 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II type koninklijk besluit prom. 08/04/2003 pub. 23/04/2003 numac 2003009276 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de technische regels aangaande de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I sluiten betreffende de werking van de automatische kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse II, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 juni 2009, worden de woorden "de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken" vervangen door de woorden "de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie".

Art. 2.In artikel 67 van het koninklijk besluit van 3 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2006 pub. 26/01/2007 numac 2006009809 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I sluiten betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse I, worden de woorden " Enkel de kansspelcommissie en de Metrologische Dienst beschikken" vervangen door de woorden "Enkel de Dienst Technische evaluaties van de kansspelcommissie beschikt".

Art. 3.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES

^