Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 11 mei 2021

Koninklijk besluit betreffende de vernieuwing van de Commissie voor Verzekeringen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021031426
pub.
11/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit betreffende de vernieuwing van de Commissie voor Verzekeringen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verzekeringen sluiten betreffende de verzekeringen, artikel 321, §§ 2, eerste en zevende lid, en 4, tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 6 december 2018 en 2 mei 2019;

Gelet op de lijsten voorgedragen door de representatieve beroepsorganisaties van verzekeringsondernemingen, de representatieve organisaties van verbruikersbelangen, en door representatieve beroepsorganisaties van verzekeringsbemiddelaars;

Gelet op de voordracht op dubbele lijst in overeenstemming met de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op de leden met kwalificaties en professionele ervaring op het gebied van de activiteiten die worden gecontroleerd door de FSMA, voorgedragen door de Minister van Financiën op 26 maart 2021;

Overwegende dat de samenstelling van de Commissie voor Verzekeringen gewijzigd is bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen inzake economie;

Overwegende dat deze nieuwe samenstelling de vertegenwoordiging van de belangengroepen aanzienlijk wijzigt, in die zin dat de vertegenwoordiging van de verzekeringsondernemingen, met inbegrip van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, drie vaste en plaatsvervangende leden verliezen, dat de vertegenwoordigers van de belangen van de verbruikers twee vaste en plaatsvervangende leden erbij krijgen, dat de vertegenwoordiging van de verzekeringsbemiddelaars een vast en plaatsvervangend lid meer krijgen;

Overwegende dat sommige mandaten zijn beëindigd;

Overwegende dat om de nieuwe evenwichten, ingevoerd door de voormelde wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake economie type wet prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen sluiten, te respecteren, het aangewezen is de Commissie voor Verzekeringen volledig te vernieuwen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot vaste leden van de Commissie voor Verzekeringen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen: 1° dhr.Xavier de Beauffort; 2° dhr.Bruno Didier; 3° mevr.Françoise Dossche; 4° mevr.Cécile Scalais; 5° dhr.Benoît de Menten; 6° mevr.Anja Adams; 7° dhr.Pascal Jacobs; 8° dhr.Ghislain Weets.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor Verzekeringen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen: 1° mevr.Melissa Thirion; 2° mevr.Virginia Scheurs; 3° dhr.Stijn Reniers; 4° dhr.Dirk Dewaele; 5° dhr.Philippe Sacré; 6° dhr.Serge Jacobs; 7° dhr.Bart Vandermeiren; 8° mevr.Sandrine Noël.

Art. 3.Worden benoemd tot vaste leden van de Commissie voor Verzekeringen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de belangen der verbruikers: 1° dhr.Wim Geluykens; 2° dhr.Geert Dankaerts; 3° mevr.Astrid Thienpont; 4° dhr.Michaël Trio; 5° dhr.Simon Ector; 6° mevr.Virginie Van Overbeke; 7° dhr.Cédric Neuville; 8° mevr.Monique Degeer.

Art. 4.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor Verzekeringen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de belangen der verbruikers: 1° dhr.Ward Rommel; 2° dhr.Yves Evenepoel; 3° dhr.Joseph de Wolf; 4° dhr.Arne Geluykens; 5° mevr.Kristien Dierckx; 6° mevr.Anissa Doucene; 7° dhr.Bart Smets; 8° mevr.Nathalie Diesbecq.

Art. 5.Worden benoemd tot vaste leden van de Commissie voor Verzekeringen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsbemiddelaars: 1° dhr.Patrick Cauwert; 2° dhr.Jo Berghs; 3° dhr.Jean-Jacques Surny; 4° dhr.Albert Verlinden.

Art. 6.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor Verzekeringen in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsbemiddelaars: 1° mevr.Isabelle Dastot; 2° mevr.Kelly Schamphelaere; 3° dhr.Matthias van Herck; 4° mevr.Carine Vansteenbrugge.

Art. 7.Worden benoemd tot vaste leden, bevoegd en met blijk van beroepservaring op het stuk van de door de FSMA gecontroleerde activiteiten: 1° mevr.Lieve Lowet; 2° mevr.Josette Van Elderen; 3° dhr.Vincent Callewaert; 4° dhr.Paul-Henri Delvaux; 5° mevr.Caroline Van Schoubroeck.

Art. 8.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden, bevoegd en met blijk van beroepservaring op het stuk van de door de FSMA gecontroleerde activiteiten: 1° dhr.Pierre Devolder; 2° dhr.Jean Rogge; 3° mevr.Tine Meurs; 4° dhr.Michel Denuit; 5° dhr.Bernard Dubuisson.

Art. 9.Wordt benoemd tot vast lid, op voordracht van de Minister van Financiën, bevoegd en met blijk van beroepservaring op het stuk van de door de FSMA gecontroleerde activiteiten: mevr. Steffi Illegems.

Art. 10.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid, op voordracht van de Minister van Financiën, bevoegd en met blijk van beroepservaring op het stuk van de door de FSMA gecontroleerde activiteiten: dhr. Laurent de Barsy.

Art. 11.Wordt benoemd tot voorzitter van de Commissie voor Verzekeringen: mevr. Caroline Van Schoubroeck.

Art. 12.Opgeheven worden: 1° het koninklijk besluit van 26 april 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017030308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen;2° het koninklijk besluit van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017040369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen;3° het koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019041006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen sluiten tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^