Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 25 april 2018

Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018040105
pub.
25/04/2018
prom.
23/04/2018
ELI
eli/besluit/2018/04/23/2018040105/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2018. - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 72, eerste lid, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 oktober 2015, artikel 157, tweede lid, vervangen bij de wet van 25 april 2007, artikel 186, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 25 maart 1999 en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016 en artikel 522, § 1, vervangen bij de wet van 7 januari 2014;

Gelet op de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen, artikel 51, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent sluiten houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kruishoutem van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde en Kruishoutem naar Oudenaarde sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kruishoutem van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde en Kruishoutem naar Oudenaarde;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016009138 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009230 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016009503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2015009541 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016009503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2015009541 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016009522 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zottegem van het vredegerecht van het kanton Zottegem - Herzele naar Herzele sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zottegem van het vredegerecht van het kanton Zottegem - Herzele naar Herzele;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten0 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 februari 2018 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 maart 2018 ;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 maart 2018, bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen

Artikel 1.In artikel 15, 4°, van het koninklijk besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 april 2014 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Grimbergen, Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Jette, Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Oudergem, Overijse-Zaventem" worden vervangen door de woorden "Halle, Herne-Sint-Pieters-Leeuw, Jette, Sint-Genesius-Rode, Lennik, Meise, Oudergem, Zaventem";2° het woord "Harelbeke," wordt opgeheven; 3° de woorden "Dendermonde-Hamme, Lokeren, Ninove, in één van de twee kantons Sint-Niklaas of in het kanton Wetteren-Zele;" worden vervangen door de woorden "Dendermonde, Hamme, Lokeren, Ninove, Sint-Niklaas of in het kanton Wetteren"; 4° de woorden ",Zelzate of Zomergem" worden vervangen door de woorden " of Zelzate";5° de woorden "Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse of Zottegem-Herzele" worden vervangen door de woorden "Geraardsbergen, Oudenaarde of Herzele";6° de woorden "Limburg-Aubel" worden vervangen door het woord "Limburg" en de woorden "in het eerste kanton Verviers-Herve of in het tweede kanton Verviers" worden vervangen door de woorden "in het eerste of het tweede kanton Verviers". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent sluiten houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent

Art. 2.In het koninklijk besluit van 3 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 04/08/1999 numac 1999009677 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent sluiten houdende bepaling van het gebied binnen welk elke zetel van een vredegerechtskanton met meerdere zetels zijn rechtsmacht uitoefent, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2018, worden de volgende artikelen opgeheven : a) artikelen 5 en 6;b) artikelen 8 tot 12;c) artikel 16;d) artikel 18. HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Art. 3.In artikel 1, c), van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2001 pub. 17/08/2001 numac 2001009706 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 maart 2018, worden de volgende bepalingen opgeheven : a) de bepaling onder 5° ;b) de bepaling onder 8° ;c) de bepaling onder 17°. HOOFDSTUK 4. - Opheffingsbepaling

Art. 4.Worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 16 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2016 pub. 22/02/2016 numac 2016009084 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kruishoutem van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde en Kruishoutem naar Oudenaarde sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kruishoutem van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde en Kruishoutem naar Oudenaarde;2° het koninklijk besluit van 14 maart 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/03/2016 pub. 11/04/2016 numac 2016009138 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zele van het vredegerecht van het kanton Wetteren en Zele naar Wetteren;3° het koninklijk besluit van 31 mei 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016009230 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Overijse van het vredegerecht van het kanton Overijse en Zaventem naar Zaventem;4° het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016009503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2015009541 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel;5° het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 05/10/2016 numac 2016009503 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Geraardsbergen van het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen en Brakel naar Brakel type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 15/06/2016 numac 2015009541 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Kraainem van het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode naar Sint-Genesius-Rode;6° het koninklijk besluit van 18 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 22/09/2016 numac 2016009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Aubel van het vredegerecht van het kanton Limburg en Aubel naar Limburg;7° het koninklijk besluit van 6 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016009522 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zottegem van het vredegerecht van het kanton Zottegem - Herzele naar Herzele sluiten tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Zottegem van het vredegerecht van het kanton Zottegem - Herzele naar Herzele;8° het koninklijk besluit van 12 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten0 tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Herve van het vredegerecht van het eerste kanton Verviers naar de zetel Verviers van het eerste kanton Verviers. HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtredings- en slotbepalingen

Art. 5.In de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen sluiten tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen treden in werking op 1 juni 2018: a) de artikelen 2, 1°, 2, 3°, 3, 1°, 3, 3°, 4, 1°, 4, 3°, 6, 8, 1°, 8, 3°, 8, 4°, 10, 8°, 11, 16°, 16, 20, 1°, 20, 3°, 21, 1°, 21, 3°, 23, 24, 1°, 24, 3°, 25, 1° en 25, 3° ; b) artikel 33 voor zover het in afdeling 5 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Asse, Grimbergen, Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Meise, Overijse-Zaventem en Vilvoorde vervangt door afdeling 5,1., 3. en 5. tot 7.; c) artikel 35 voor zover het in afdeling 7 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek het eerste, het tweede, het derde, het vierde kanton Brugge, het eerste en het tweede kanton Oostende, de kantons Tielt, Harelbeke, Izegem, Roeselare, Waregem en het eerste en tweede kanton Kortrijk vervangt door afdeling 7, 1.tot 7., 11. tot 13., 15. en 16.; d) artikel 36 voor zover het in afdeling 8 van artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek de kantons Fléron, Herstal, Seraing, Wezet, Limburg-Aubel en het eerste en het tweede kanton Verviers vervangt door afdeling 8, 5., 7., 12., 14., 16., 18. en 19.; e) de artikelen 40, c), 40, d), 40, f), 41, c), 41, e) en 41, h).

Art. 6.De artikelen 10, 5°, 11, 15° en 34 van dezelfde wet treden in werking op 1 juli 2018.

Art. 7.De artikelen 1, 1°, 1, 2°, 1, 6°, 2, a), 2, c), 2, d), 3, a), 3, c), 4, 3°, 4, 5°, 4, 6° en 4, 8° van dit besluit treden in werking op 1 juni 2018.

De artikelen 1, 3°, 1, 4°, 1, 5°, 2, b), 3, b), 4, 1°, 4, 2°, 4, 4° en 4, 7° van dit besluit treden in werking op 1 juli 2018.

Art. 8.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS

^