Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 oktober 1993
gepubliceerd op 19 december 2008

Koninklijk besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008001017
pub.
19/12/2008
prom.
21/10/1993
ELI
eli/besluit/1993/10/21/2008001017/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 OKTOBER 1993. - Koninklijk besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1993), zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - het koninklijk besluit van 30 maart 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde en van het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994); - het koninklijk besluit van 1 september 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 9 september 1995); - het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 4, 7, 18, 31, 41, 44, 48 en 50, inzake belasting over de toegevoegde waarde (Belgisch Staatsblad van 5 maart 1996); - het koninklijk besluit van 26 november 1998 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 8, 23, 24, 41, 42, 44 en 50 inzake belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten (Belgisch Staatsblad van 1 december 1998); - het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000); - het koninklijk besluit van 13 juli 2001 tot invoering van de euro in de koninklijke besluiten die ressorteren onder het Ministerie van Financiën en tot uitvoering van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro (Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

MINISTERIUM DER FINANZEN 21. OKTOBER 1993 - Königlicher Erlass Nr.44 zur Festlegung des Betrags der nicht gestaffelten steuerrechtlichen Geldbussen im Bereich der Mehrwertsteuer Artikel 1 - Die Beträge der nicht gestaffelten steuerrechtlichen Geldbussen bei Verstössen, die in Artikel 70 § 4 Absatz 1 des Mehrwertsteuergesetzbuches erwähnt sind, werden in der Anlage zu vorliegendem Erlass festgelegt.

Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am 1. November 1993 in Kraft. [Neuer Artikel 2 eingefügt und vorliegender Artikel umnummeriert zu Art. 3 durch Art. 2 des K.E. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994), für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 57.134 des Staatsrates vom 20. Dezember 1995 (B.S. vom 9. März 1996)] Art. 3 - Unser Minister der Finanzen ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. [Vorliegender Artikel umnummeriert zu Art. 4 durch Art. 3 des K.E. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994), für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 57.134 des Staatsrates vom 20. Dezember 1995 (B.S. vom 9. März 1996)] Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^