Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 1993

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/1993 pub. 19/12/2008 numac 2008001017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 44 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits
^