Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 januari 2009
gepubliceerd op 19 februari 2018

Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018010798
pub.
19/02/2018
prom.
21/01/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit houdende onderrichtingen voor de apothekers. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 239 van 7 september 2016, moeten de volgende correcties in de Duitse tekst worden aangebracht : - op bladzijde 60233 : in bijlage I, punt 7.2, I, lid 4, lees "Die weiterführende pharmazeutische Pflege kann durch die individuelle Arzneimittelzusammenstellung (PMI/IMV) ergänzt werden. Leitende Apotheker erklären dem Patienten oder seinem Vertreter zu Beginn der individuellen Arzneimittelzusammenstellung (PMI/IMV) die diesbezüglichen Modalitäten." in plaats van "Die weiterführende pharmazeutische Pflege kann durch die individuelle Arzneimittelzubereitung (PMI/IMV) ergänzt werden. Leitende Apotheker erklären dem Patienten oder seinem Vertreter zu Beginn der individuellen Arzneimittelzubereitung (PMI/IMV) die diesbezüglichen Modalitäten."; - op bladzijde 60234 : in bijlage I, punt 7.2, I, lid 5, n° 3, lees "der individuellen Arzneimittelzusammenstellung" in plaats van "der individuellen Arzneimittelzubereitung"; - op bladzijde 60234 : in bijlage I, punt 7.2, I, lid 5, n° 6, lees "der individuellen Arzneimittelzusammenstellung" in plaats van "der individuellen Arzneimittelzubereitung"; - op bladzijde 60234 : in bijlage I, punt 7.2, II, lid 3, derde streepje, lees "einer individuellen Arzneimittelzusammenstellung" in plaats van "einer individuellen Arzneimittelzubereitung".

^