Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 januari 1999
gepubliceerd op 05 maart 1999

Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren dat kan worden opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren in 1999

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007032
pub.
05/03/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/15/1999007032/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal hulpofficieren dat kan worden opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren in 1999


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 1955 betreffende de hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, inzonderheid op artikel 17, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1976;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1978 betreffende het statuut van de hulpofficieren en kandidaat-hulpofficieren van de luchtmacht, piloten en navigatoren, inzonderheid op de artikelen 15, 16, 17, 18 en 24;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal hulpofficieren dat kan worden opgenomen in de categorie van de beroepsofficieren of aanvullingsofficieren voor de overgang in 1999 is verdeeld volgens de aangehechte tabel aan het huidig besluit.

Art. 2.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, J.-P. PONCELET

Verdelingstabel van de opengestelde plaatsen in 1999 voor de overgang van de hulpofficieren naar het beroeps- of aanvullingskader.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^