Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 1993
gepubliceerd op 18 oktober 2010

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en **** bedoeld in artikel 74/4, &****;&****; 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000599
pub.
18/10/2010
prom.
14/01/1993
ELI
eli/besluit/1993/01/14/2010000599/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


14 JANUARI 1993. - **** besluit tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en **** bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het ****


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het **** van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten, bedoeld in artikel 74/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 2 februari 1993), zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - het koninklijk besluit van 20 juli 2000 betreffende de invoering van de **** in de regelgeving die ressorteert onder het Ministerie van **** **** (Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, ****. van 8 maart 2001); - het koninklijk besluit van 19 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten, bedoeld in artikel 74/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2007).

Deze officieuze coördinatie in het **** is opgemaakt door de **** Dienst voor **** vertaling in ****.

**** DES **** **** DES **** **** 14. **** 1993 - **** **** **** **** der **** der **** der in [Artikel 74/4 §§ 3 **** 4] des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** [**** **** ****, **** **** ****] [**** **** **** ****. 1 des ****.****. **** 19. **** 2006 (****.S. **** 12. **** 2007)] Artikel 1 - [**** die **** **** ****, **** **** ****, die in Artikel 74/4 §§ 3 **** 4] des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, **** **** **** **** worden ****, [**** der ****- **** **** **** **** **** **** **** **** **** die **** der **** ****,] **** die **** **** **** **** **** des Ministers, der **** den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, per **** ****. [Die **** **** ****, **** **** **** **** in Artikel 74/4 § 4 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, **** die der ****- **** **** **** **** ****, werden **** **** **** **** **** **** ****, **** **** der **** **** sein **** die in Artikel 74/4 § 4 **** **** **** **** **** **** **** der **** per **** **** ****, **** bis **** **** ****, **** **** der ****- **** **** **** **** der **** **** sein **** die **** **** ****, **** **** bis **** **** ****, **** **** **** **** **** **** 74/5 § 4 **** **** die **** ins **** **** ****.] [Art. 1 ****. 1 **** **** ****. 2 ****. 1 des ****.****. **** 19. **** 2006 (****.S. **** 12. **** 2007); ****. 2 **** **** ****. 2 ****. 2 des ****.****. **** 19. **** 2006 (****.S. **** 12. **** 2007)] Art. 2 - **** die **** **** **** 1 **** der **** der **** **** ****, **** **** ****, **** **** der **** **** **** ****, **** **** **** **** **** pro **** **** **** [30 ****] ****.

**** den **** der **** **** den **** der **** **** **** ein ****, **** **** der **** der ****, ****.

Der in **** 1 **** **** **** **** den **** des **** 109,25 (Basis 1988 = 100) ****. **** **** **** 1. **** **** **** **** **** des **** **** des **** ****. **** **** **** **** das **** **** **** **** ****. [Art. 2 ****. 1 **** **** ****. 2 des ****.****. **** 20. Juli 2000 (****.S. **** 30. **** 2000)] Art. 3 - **** der **** die **** des **** ****, **** die **** der [****-], ****- **** **** **** werden. [Art. 3 **** **** ****. 3 des ****.****. **** 19. **** 2006 (****.S. **** 12. **** 2007)] Art. 4 - **** **** **** werden der **** ****.

Art. 5 - **** **** **** **** **** seiner **** **** **** **** in ****.

Art. 6 - **** **** der **** **** **** Minister, der **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, ****, **** **** seinen ****, **** der **** des **** **** ****.

^