Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 september 2016
gepubliceerd op 20 september 2016

Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2016 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2016011378
pub.
20/09/2016
prom.
11/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2016 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016, artikel 2.44.3;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 augustus 2016;

Overwegende dat het vinden van een woning een fundamenteel recht is dat voor iedere persoon moet worden gewaarborgd om hem in staat te stellen een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid;

Overwegende dat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot taak hebben personen en gezinnen de meest passende maatschappelijke dienstverlening te verstrekken, bijvoorbeeld onder de vorm van een tegemoetkoming in de huurwaarborg;

Overwegende dat voormelde opdracht van maatschappelijke dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn moet worden aangemoedigd door middel van een financiële ondersteuning;

Op de voordracht van de Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een subsidie van vijfhonderdenzevenduizend driehonderdvijfenzeventig euro (507.375,00 EUR) wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, volgens de verdeelsleutel bepaald in artikel 5.

Deze subsidie wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting van het jaar 2016, basisallocatie 44.55.11.43.52.43.

Art. 2.Deze subsidie moet de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aanmoedigen om tegemoet te komen door middel van een beslissing tot toekenning van maatschappelijke dienstverlening onder de vorm van het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

Art. 3.Deze subsidie geldt als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke dienstverlening verstrekt hetzij onder elke wettelijke vorm van huurwaarborg door toedoen van het OCMW, hetzij door het rechtstreeks voorschieten door het OCMW van het bedrag van de huurwaarborg aan de persoon.

De toekenning van de subsidie wordt afhankelijk gesteld van het feit dat het OCMW, rekening houdend met de draagkracht van de geholpen persoon, de modaliteiten van een terugbetalingsplan voor het bedrag van de toegekende huurwaarborg vastlegt.

Art. 4.Onverminderd artikel 5, bedraagt de tegemoetkoming vijfentwintig euro per huurcontract waarvoor het OCMW beslist maatschappelijke dienstverlening te verstrekken door een tegemoetkoming in de huurwaarborg.

Art. 5.De subsidie wordt onder de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verdeeld naar rato van één huurwaarborg per schijf van 6,02 begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie, op basis van het aantal begunstigden ten laste van het OCMW op 1 januari 2015.

De verdeling per centrum is bij dit besluit gevoegd.

Art. 6.Met het oog op de betaling van de subsidie dient het centrum vóór 28 februari 2017 bij de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie een samenvattende lijst in van het aantal huurwaarborgen toegekend voor het jaar 2016.

Deze lijst dient via de webapplicatie "Uniek Jaarverslag" te worden overgemaakt.

Met het oog op de controle van het gebruik van de subsidies worden alle bewijsstukken bewaard bij het OCMW.

Art. 7.De periode gedekt door de subsidie waarin dit besluit voorziet, loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2016.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 9.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 11 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 11 september 2016 houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2016 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

NIS/INS

OCMW/C.P.A.S. RMI/DIS 01/2015

CONTIN-GENT

BEDRAG/ MONTANT EUR

41002

AALST

458

76

1900

44001

AALTER

28

5

125

24001

AARSCHOT

73

12

300

11001

AARTSELAAR

34

6

150

23105

AFFLIGEM

11

2

50

52074

AISEAU-PRESLES

185

31

775

73001

ALKEN

16

3

75

38002

ALVERINGEM

8

1

25

61003

AMAY

170

28

700

63001

AMEL

12

2

50

92003

ANDENNE

375

62

1550

21001

ANDERLECHT

3891

646

16150

56001

ANDERLUES

154

26

650

91005

ANHEE

68

11

275

62003

ANS

387

64

1600

61079

ANTHISNES

16

3

75

57003

ANTOING

74

12

300

11002

ANTWERPEN

5703

947

23675

34002

ANZEGEM

11

2

50

37020

ARDOOIE

8

1

25

13001

ARENDONK

26

4

100

81001

ARLON

305

51

1275

71002

AS

11

2

50

23002

ASSE

162

27

675

43002

ASSENEDE

26

4

100

92006

ASSESSE

29

5

125

51004

ATH

376

62

1550

81003

ATTERT

7

1

25

81004

AUBANGE

125

21

525

63003

AUBEL

19

3

75

21002

AUDERGHEM/OUDERGHEM

372

62

1550

34003

AVELGEM

25

4

100

62006

AWANS

53

9

225

62009

AYWAILLE

125

21

525

13002

BAARLE-HERTOG

4

1

25

63004

BAELEN

18

3

75

13003

BALEN

25

4

100

62011

BASSENGE

64

11

275

82003

BASTOGNE

158

26

650

56005

BEAUMONT

79

13

325

91013

BEAURAING

110

18

450

25005

BEAUVECHAIN

11

2

50

31003

BEERNEM

25

4

100

13004

BEERSE

19

3

75

23003

BEERSEL

68

11

275

24007

BEGIJNENDIJK

10

2

50

24008

BEKKEVOORT

5

1

25

51008

BELOEIL

130

22

550

21003

BERCHEM-SAINTE-AGATHE/SINT-AGATHA-BERCHEM

396

66

1650

71004

BERINGEN

125

21

525

12002

BERLAAR

29

5

125

42003

BERLARE

43

7

175

64008

BERLOZ

13

2

50

51009

BERNISSART

152

25

625

24009

BERTEM

9

1

25

82005

BERTOGNE

13

2

50

84009

BERTRIX

124

21

525

23009

BEVER

4

1

25

46003

BEVEREN

211

35

875

62015

BEYNE-HEUSAY

161

27

675

24011

BIERBEEK

26

4

100

91015

BIEVRE

26

4

100

73006

BILZEN

103

17

425

56011

BINCHE

521

87

2175

31004

BLANKENBERGE

163

27

675

62119

BLEGNY

69

11

275

72003

BOCHOLT

26

4

100

11004

BOECHOUT

41

7

175

12005

BONHEIDEN

18

3

75

11005

BOOM

85

14

350

24014

BOORTMEERBEEK

13

2

50

73009

BORGLOON

7

1

25

12007

BORNEM

40

7

175

11007

BORSBEEK

60

10

250

84010

BOUILLON

100

17

425

53014

BOUSSU

428

71

1775

24016

BOUTERSEM

11

2

50

25014

BRAINE-L-ALLEUD

216

36

900

25015

BRAINE-LE-CHATEAU

54

9

225

55004

BRAINE-LE-COMTE

222

37

925

64015

BRAIVES

24

4

100

45059

BRAKEL

25

4

100

11008

BRASSCHAAT

114

19

475

11009

BRECHT

48

8

200

35002

BREDENE

68

11

275

72004

BREE

27

4

100

51012

BRUGELETTE

21

3

75

31005

BRUGGE

548

91

2275

57093

BRUNEHAUT

59

10

250

21004

BRUXELLES/BRUSSEL

6200

1030

25750

42004

BUGGENHOUT

28

5

125

63012

BULLANGE

9

1

25

61010

BURDINNE

12

2

50

63087

BURG-REULAND

10

2

50

63013

BUTGENBACH

17

3

75

57018

CELLES

26

4

100

93010

CERFONTAINE

34

6

150

52010

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT

207

34

850

52011

CHARLEROI

6237

1036

25900

25117

CHASTRE

46

8

200

52012

CHATELET

1025

170

4250

62022

CHAUDFONTAINE

209

35

875

25018

CHAUMONT-GISTOUX

71

12

300

51014

CHIEVRES

38

6

150

56016

CHIMAY

216

36

900

85007

CHINY

39

6

150

91030

CINEY

217

36

900

61012

CLAVIER

29

5

125

53082

COLFONTAINE

415

69

1725

62026

COMBLAIN-AU-PONT

30

5

125

54010

COMINES-WARNETON

155

26

650

52015

COURCELLES

492

82

2050

25023

COURT-SAINT-ETIENNE

85

14

350

93014

COUVIN

306

51

1275

64021

CRISNEE

12

2

50

62027

DALHEM

33

5

125

31006

DAMME

8

1

25

84016

DAVERDISSE

13

2

50

35029

DE HAAN

36

6

150

38008

DE PANNE

56

9

225

44012

DE PINTE

9

1

25

34009

DEERLIJK

18

3

75

44011

DEINZE

62

10

250

41011

DENDERLEEUW

73

12

300

42006

DENDERMONDE

162

27

675

37002

DENTERGEM

9

1

25

13006

DESSEL

28

5

125

44013

DESTELBERGEN

26

4

100

71011

DIEPENBEEK

52

9

225

24020

DIEST

96

16

400

32003

DIKSMUIDE

43

7

175

23016

DILBEEK

168

28

700

72041

DILSEN-STOKKEM

55

9

225

91034

DINANT

283

47

1175

63020

DISON

661

110

2750

93018

DOISCHE

10

2

50

64023

DONCEEL

5

1

25

53020

DOUR

225

37

925

23098

DROGENBOS

29

5

125

12009

DUFFEL

47

8

200

83012

DURBUY

145

24

600

55050

ECAUSSINNES

109

18

450

11013

EDEGEM

96

16

400

43005

EEKLO

141

23

575

92035

EGHEZEE

46

8

200

51017

ELLEZELLES

44

7

175

55010

ENGHIEN

61

10

250

61080

ENGIS

93

15

375

83013

EREZEE

26

4

100

41082

ERPE-MERE

25

4

100

56022

ERQUELINNES

153

25

625

62032

ESNEUX

125

21

525

11016

ESSEN

78

13

325

57027

ESTAIMPUIS

33

5

125

56085

ESTINNES

118

20

500

85009

ETALLE

15

2

50

21005

ETTERBEEK

1317

219

5475

63023

EUPEN

424

70

1750

21006

EVERE

1175

195

4875

44019

EVERGEM

75

12

300

64076

FAIMES

27

4

100

52018

FARCIENNES

286

48

1200

82009

FAUVILLERS

13

2

50

92138

FERNELMONT

21

3

75

61019

FERRIERES

28

5

125

64025

FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER

15

2

50

62120

FLEMALLE

389

65

1625

62038

FLERON

230

38

950

52021

FLEURUS

270

45

1125

51019

FLOBECQ

19

3

75

92045

FLOREFFE

44

7

175

93022

FLORENNES

188

31

775

85011

FLORENVILLE

68

11

275

52022

FONTAINE-L-EVEQUE

479

80

2000

21007

FOREST/VORST

1683

280

7000

92048

FOSSES-LA-VILLE

143

24

600

53028

FRAMERIES

438

73

1825

51065

FRASNES-LEZ-ANVAING

50

8

200

56029

FROIDCHAPELLE

54

9

225

23023

GALMAARDEN

17

3

75

21008

GANSHOREN

193

32

800

44020

GAVERE

28

5

125

91054

GEDINNE

30

5

125

13008

GEEL

220

37

925

64029

GEER

18

3

75

24028

GEETBETS

10

2

50

92142

GEMBLOUX

231

38

950

25031

GENAPPE

83

14

350

71016

GENK

284

47

1175

44021

GENT

4269

709

17725

41018

GERAARDSBERGEN

219

36

900

52025

GERPINNES

85

14

350

92054

GESVES

31

5

125

71017

GINGELOM

9

1

25

35005

GISTEL

38

6

150

24137

GLABBEEK

9

1

25

23024

GOOIK

17

3

75

82037

GOUVY

29

5

125

62118

GRACE-HOLLOGNE

298

50

1250

25037

GREZ-DOICEAU

39

6

150

23025

GRIMBERGEN

145

24

600

13010

GROBBENDONK

30

5

125

24033

HAACHT

19

3

75

41024

HAALTERT

46

8

200

85046

HABAY

37

6

150

71020

HALEN

16

3

75

23027

HALLE

139

23

575

71069

HAM

18

3

75

42008

HAMME

53

9

225

61024

HAMOIR

58

10

250

91059

HAMOIS

46

8

200

72037

HAMONT-ACHEL

48

8

200

56086

HAM-SUR-HEURE-NALINNES

56

9

225

64034

HANNUT

127

21

525

34013

HARELBEKE

76

13

325

71022

HASSELT

405

67

1675

91142

HASTIERE

79

13

325

91064

HAVELANGE

32

5

125

72038

HECHTEL-EKSEL

34

6

150

73022

HEERS

13

2

50

12014

HEIST-OP-DEN-BERG

112

19

475

25118

HELECINE

11

2

50

11018

HEMIKSEM

30

5

125

53039

HENSIES

111

18

450

84029

HERBEUMONT

24

4

100

24038

HERENT

41

7

175

13011

HERENTALS

107

18

450

13012

HERENTHOUT

20

3

75

71024

HERK-DE-STAD

23

4

100

23032

HERNE

28

5

125

61028

HERON

44

7

175

13013

HERSELT

57

9

225

62051

HERSTAL

706

117

2925

73028

HERSTAPPE

1

0

0

63035

HERVE

151

25

625

41027

HERZELE

32

5

125

71070

HEUSDEN-ZOLDER

94

16

400

33039

HEUVELLAND

10

2

50

24041

HOEGAARDEN

19

3

75

23033

HOEILAART

23

4

100

73032

HOESELT

16

3

75

24043

HOLSBEEK

10

2

50

53083

HONNELLES

55

9

225

36006

HOOGLEDE

12

2

50

13014

HOOGSTRATEN

56

9

225

45062

HOREBEKE

2

0

0

83028

HOTTON

61

10

250

82014

HOUFFALIZE

34

6

150

72039

HOUTHALEN-HELCHTEREN

104

17

425

32006

HOUTHULST

17

3

75

91072

HOUYET

56

9

225

11021

HOVE

18

3

75

24045

HULDENBERG

20

3

75

13016

HULSHOUT

17

3

75

61031

HUY

734

122

3050

35006

ICHTEGEM

25

4

100

33011

IEPER

117

19

475

25043

INCOURT

19

3

75

36007

INGELMUNSTER

27

4

100

25044

ITTRE

24

4

100

21009

IXELLES/ELSENE

1870

311

7775

36008

IZEGEM

154

26

650

31012

JABBEKE

22

4

100

63038

JALHAY

44

7

175

92140

JEMEPPE-SUR-SAMBRE

244

41

1025

21010

JETTE

926

154

3850

25048

JODOIGNE

129

21

525

62060

JUPRELLE

48

8

200

53044

JURBISE

23

4

100

11022

KALMTHOUT

67

11

275

23038

KAMPENHOUT

20

3

75

11023

KAPELLEN

51

8

200

23039

KAPELLE-OP-DEN-BOS

14

2

50

43007

KAPRIJKE

3

0

0

13017

KASTERLEE

37

6

150

24048

KEERBERGEN

23

4

100

63040

KELMIS

195

32

800

72018

KINROOI

36

6

150

45060

KLUISBERGEN

9

1

25

44029

KNESSELARE

15

2

50

31043

KNOKKE-HEIST

84

14

350

32010

KOEKELARE

15

2

50

21011

KOEKELBERG

487

81

2025

38014

KOKSIJDE

47

8

200

11024

KONTICH

94

16

400

32011

KORTEMARK

12

2

50

24054

KORTENAKEN

14

2

50

24055

KORTENBERG

37

6

150

73040

KORTESSEM

10

2

50

34022

KORTRIJK

614

102

2550

23099

KRAAINEM

53

9

225

46013

KRUIBEKE

72

12

300

45017

KRUISHOUTEM

8

1

25

34023

KUURNE

41

7

175

92141

LA BRUYERE

30

5

125

25050

LA HULPE

20

3

75

55022

LA LOUVIERE

2174

361

9025

83031

LA ROCHE-EN-ARDENNE

46

8

200

13053

LAAKDAL

26

4

100

42010

LAARNE

18

3

75

73042

LANAKEN

82

14

350

24059

LANDEN

58

10

250

33040

LANGEMARK-POELKAPELLE

18

3

75

25119

LASNE

44

7

175

55035

LE ROEULX

77

13

325

42011

LEBBEKE

25

4

100

41034

LEDE

60

10

250

36010

LEDEGEM

14

2

50

84033

LEGLISE

20

3

75

34025

LENDELEDE

5

1

25

23104

LENNIK

30

5

125

53046

LENS

16

3

75

71034

LEOPOLDSBURG

47

8

200

52075

LES BONS VILLERS

49

8

200

55023

LESSINES

211

35

875

24062

LEUVEN

880

146

3650

57094

LEUZE-EN-HAINAUT

126

21

525

84035

LIBIN

27

4

100

84077

LIBRAMONT-CHEVIGNY

87

14

350

36011

LICHTERVELDE

6

1

25

23044

LIEDEKERKE

51

8

200

62063

LIEGE

8619

1432

35800

12021

LIER

265

44

1100

45063

LIERDE

3

0

0

63045

LIERNEUX

23

4

100

13019

LILLE

37

6

150

63046

LIMBOURG

48

8

200

64047

LINCENT

12

2

50

23100

LINKEBEEK

14

2

50

11025

LINT

25

4

100

24133

LINTER

13

2

50

56044

LOBBES

39

6

150

44034

LOCHRISTI

31

5

125

46014

LOKEREN

172

29

725

72020

LOMMEL

109

18

450

23045

LONDERZEEL

32

5

125

63048

LONTZEN

34

6

150

32030

LO-RENINGE

6

1

25

44036

LOVENDEGEM

14

2

50

24066

LUBBEEK

38

6

150

71037

LUMMEN

21

3

75

45064

MAARKEDAL

4

1

25

72021

MAASEIK

45

7

175

73107

MAASMECHELEN

127

21

525

23047

MACHELEN

89

15

375

43010

MALDEGEM

65

11

275

11057

MALLE

36

6

150

63049

MALMEDY

153

25

625

52043

MANAGE

483

80

2000

83055

MANHAY

12

2

50

83034

MARCHE-EN-FAMENNE

210

35

875

61039

MARCHIN

52

9

225

81013

MARTELANGE

19

3

75

12025

MECHELEN

822

137

3425

13021

MEERHOUT

31

5

125

72040

MEEUWEN-GRUITRODE

19

3

75

23050

MEISE

36

6

150

85024

MEIX-DEVANT-VIRTON

14

2

50

44040

MELLE

54

9

225

34027

MENEN

229

38

950

56049

MERBES-LE-CHATEAU

40

7

175

23052

MERCHTEM

83

14

350

44043

MERELBEKE

61

10

250

13023

MERKSPLAS

24

4

100

33016

MESEN

11

2

50

81015

MESSANCY

43

7

175

92087

METTET

99

16

400

37007

MEULEBEKE

26

4

100

35011

MIDDELKERKE

143

24

600

61041

MODAVE

19

3

75

44045

MOERBEKE

9

1

25

13025

MOL

148

25

625

21012

MOLENBEEK-SAINT-JEAN/SINT-JANS-MOLENBEEK

4443

738

18450

56051

MOMIGNIES

53

9

225

53053

MONS

2799

465

11625

57095

MONT-DE-L-ENCLUS

8

1

25

52048

MONTIGNY-LE-TILLEUL

83

14

350

25068

MONT-SAINT-GUIBERT

43

7

175

36012

MOORSLEDE

27

4

100

56087

MORLANWELZ

224

37

925

11029

MORTSEL

151

25

625

54007

MOUSCRON

872

145

3625

85026

MUSSON

45

7

175

92094

NAMUR

2742

455

11375

61043

NANDRIN

15

2

50

83040

NASSOGNE

27

4

100

44048

NAZARETH

11

2

50

72025

NEERPELT

47

8

200

84043

NEUFCHATEAU

59

10

250

62121

NEUPRE

31

5

125

44049

NEVELE

31

5

125

11030

NIEL

37

6

150

71045

NIEUWERKERKEN

15

2

50

38016

NIEUWPOORT

53

9

225

12026

NIJLEN

52

9

225

41048

NINOVE

212

35

875

25072

NIVELLES

300

50

1250

92097

OHEY

30

5

125

13029

OLEN

38

6

150

63057

OLNE

18

3

75

91103

ONHAYE

29

5

125

35013

OOSTENDE

890

148

3700

44052

OOSTERZELE

18

3

75

31022

OOSTKAMP

40

7

175

37010

OOSTROZEBEKE

13

2

50

71047

OPGLABBEEK

21

3

75

23060

OPWIJK

42

7

175

64056

OREYE

21

3

75

25120

ORP-JAUCHE

30

5

125

25121

OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE

458

76

1900

45035

OUDENAARDE

149

25

625

35014

OUDENBURG

9

1

25

24086

OUD-HEVERLEE

6

1

25

13031

OUD-TURNHOUT

12

2

50

61048

OUFFET

22

4

100

62079

OUPEYE

196

33

825

23062

OVERIJSE

39

6

150

72029

OVERPELT

23

4

100

84050

PALISEUL

41

7

175

57062

PECQ

33

5

125

72030

PEER

56

9

225

23064

PEPINGEN

6

1

25

63058

PEPINSTER

90

15

375

57064

PERUWELZ

260

43

1075

25084

PERWEZ

30

5

125

93056

PHILIPPEVILLE

107

18

450

37011

PITTEM

3

0

0

63088

PLOMBIERES

66

11

275

52055

PONT-A-CELLES

119

20

500

33021

POPERINGE

33

5

125

92101

PROFONDEVILLE

67

11

275

12029

PUTTE

35

6

150

12030

PUURS

38

6

150

53065

QUAREGNON

429

71

1775

53084

QUEVY

38

6

150

53068

QUIEVRAIN

112

19

475

63061

RAEREN

93

15

375

25122

RAMILLIES

25

4

100

11035

RANST

54

9

225

13035

RAVELS

22

4

100

25123

REBECQ

77

13

325

64063

REMICOURT

21

3

75

83044

RENDEUX

20

3

75

13036

RETIE

22

4

100

73066

RIEMST

24

4

100

13037

RIJKEVORSEL

17

3

75

25091

RIXENSART

148

25

625

91114

ROCHEFORT

165

27

675

36015

ROESELARE

523

87

2175

45041

RONSE

114

19

475

23097

ROOSDAAL

13

2

50

24094

ROTSELAAR

40

7

175

85047

ROUVROY

28

5

125

37012

RUISELEDE

4

1

25

57072

RUMES

21

3

75

11037

RUMST

14

2

50

82038

SAINTE-ODE

15

2

50

64065

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

69

11

275

53070

SAINT-GHISLAIN

385

64

1600

21013

SAINT-GILLES/SINT-GILLIS

1816

302

7550

84059

SAINT-HUBERT

60

10

250

21014

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE/SINT-JOOST-TEN-NODE

1272

211

5275

85034

SAINT-LEGER

14

2

50

62093

SAINT-NICOLAS

398

66

1650

92137

SAMBREVILLE

457

76

1900

63067

SANKT-VITH

55

9

225

21015

SCHAERBEEK/SCHAARBEEK

5312

882

22050

11038

SCHELLE

20

3

75

24134

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

36

6

150

11039

SCHILDE

19

3

75

11040

SCHOTEN

116

19

475

52063

SENEFFE

77

13

325

62096

SERAING

1877

312

7800

55039

SILLY

15

2

50

12034

SINT-AMANDS

6

1

25

23101

SINT-GENESIUS-RODE

66

11

275

46020

SINT-GILLIS-WAAS

68

11

275

12035

SINT-KATELIJNE-WAVER

48

8

200

43014

SINT-LAUREINS

17

3

75

41063

SINT-LIEVENS-HOUTEM

19

3

75

44064

SINT-MARTENS-LATEM

11

2

50

46021

SINT-NIKLAAS

622

103

2575

23077

SINT-PIETERS-LEEUW

110

18

450

71053

SINT-TRUIDEN

140

23

575

56088

SIVRY-RANCE

41

7

175

55040

SOIGNIES

332

55

1375

92114

SOMBREFFE

56

9

225

91120

SOMME-LEUZE

29

5

125

62099

SOUMAGNE

133

22

550

63072

SPA

170

28

700

34043

SPIERE-HELKIJN

14

2

50

62100

SPRIMONT

81

13

325

11044

STABROEK

41

7

175

36019

STADEN

16

3

75

63073

STAVELOT

100

17

425

23081

STEENOKKERZEEL

20

3

75

46024

STEKENE

61

10

250

63075

STOUMONT

18

3

75

84068

TELLIN

21

3

75

46025

TEMSE

96

16

400

83049

TENNEVILLE

14

2

50

23086

TERNAT

17

3

75

24104

TERVUREN

34

6

150

71057

TESSENDERLO

42

7

175

63076

THEUX

57

9

225

63089

THIMISTER-CLERMONT

24

4

100

56078

THUIN

118

20

500

37015

TIELT

60

10

250

24135

TIELT-WINGE

9

1

25

24107

TIENEN

220

37

925

61081

TINLOT

15

2

50

85039

TINTIGNY

19

3

75

73083

TONGEREN

156

26

650

31033

TORHOUT

59

10

250

57081

TOURNAI

1478

246

6150

24109

TREMELO

27

4

100

63086

TROIS-PONTS

15

2

50

62122

TROOZ

124

21

525

25105

TUBIZE

257

43

1075

13040

TURNHOUT

424

70

1750

21016

UCCLE/UKKEL

1036

172

4300

82036

VAUX-SUR-SURE

12

2

50

61063

VERLAINE

12

2

50

63079

VERVIERS

1881

312

7800

38025

VEURNE

38

6

150

82032

VIELSALM

63

10

250

25107

VILLERS-LA-VILLE

63

10

250

61068

VILLERS-LE-BOUILLET

57

9

225

23088

VILVOORDE

225

37

925

93090

VIROINVAL

99

16

400

85045

VIRTON

179

30

750

62108

VISE

254

42

1050

33041

VLETEREN

2

0

0

73109

VOEREN

9

1

25

13044

VORSELAAR

21

3

75

13046

VOSSELAAR

22

4

100

91143

VRESSE-SUR-SEMOIS

22

4

100

44072

WAARSCHOOT

15

2

50

42023

WAASMUNSTER

33

5

125

44073

WACHTEBEKE

19

3

75

63080

WAIMES

57

9

225

93088

WALCOURT

211

35

875

25124

WALHAIN

48

8

200

61072

WANZE

178

30

750

34040

WAREGEM

97

16

400

64074

WAREMME

75

12

300

64075

WASSEIGES

18

3

75

25110

WATERLOO

97

16

400

21017

WATERMAEL-BOISFORT/WATERMAAL-BOSVOORDE

417

69

1725

25112

WAVRE

185

31

775

63084

WELKENRAEDT

83

14

350

73098

WELLEN

9

1

25

84075

WELLIN

21

3

75

23102

WEMMEL

66

11

275

33029

WERVIK

58

10

250

13049

WESTERLO

58

10

250

42025

WETTEREN

165

27

675

34041

WEVELGEM

87

14

350

23103

WEZEMBEEK-OPPEM

65

11

275

42026

WICHELEN

43

7

175

37017

WIELSBEKE

28

5

125

11050

WIJNEGEM

14

2

50

12040

WILLEBROEK

203

34

850

37018

WINGENE

18

3

75

21018

WOLUWE-SAINT-LAMBERT/SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

925

154

3850

21019

WOLUWE-SAINT-PIERRE/SINT-PIETERS-WOLUWE

322

53

1325

11052

WOMMELGEM

20

3

75

45061

WORTEGEM-PETEGEM

6

1

25

11053

WUUSTWEZEL

65

11

275

91141

YVOIR

68

11

275

11054

ZANDHOVEN

24

4

100

23094

ZAVENTEM

121

20

500

31040

ZEDELGEM

54

9

225

42028

ZELE

68

11

275

43018

ZELZATE

80

13

325

23096

ZEMST

27

4

100

45057

ZINGEM

7

1

25

11055

ZOERSEL

44

7

175

44080

ZOMERGEM

9

1

25

71066

ZONHOVEN

46

8

200

33037

ZONNEBEKE

10

2

50

41081

ZOTTEGEM

51

8

200

24130

ZOUTLEEUW

9

1

25

31042

ZUIENKERKE

1

0

0

44081

ZULTE

21

3

75

71067

ZUTENDAAL

11

2

50

45065

ZWALM

5

1

25

34042

ZWEVEGEM

34

6

150

11056

ZWIJNDRECHT

111

18

450

TOTAL/TOTAAL

122368

20295

507375


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 11 september 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^