Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 december 1992
gepubliceerd op 26 mei 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016127
pub.
26/05/2000
prom.
07/12/1992
ELI
eli/besluit/1992/12/07/2000016127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


7 DECEMBER 1992. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging


Bij arrest nr. 85.645 van 28 februari 2000 vernietigt de Raad van State het koninklijk besluit van 7 december 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden in de mate dat het de geldigheidsduur van de machtigingsregeling vervat in de artikelen 2 tot en met 14 van voormeld koninklijk besluit van 18 december 1991 verlengt.

^