Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024231
pub.
06/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015024231/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten sluiten tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 15, § 1, eerste lid, vervangen bij artikel 25 van de wet van 27 juli 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten sluiten tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2015;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 16 november 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/11/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten sluiten tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2013, wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende : « 4° De heer Helmut DE VOS;5° Mevr.Gwennaëlle MAES. ».

Art. 2.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, Mevr. M.-Ch. MARGHEM

^