Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2015

Ontslag Bij Koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer Yannick GHELEN, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2015 vrijwillig ontslag.

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024233
pub.
16/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^