Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 september 2015

Benoeming Bij Koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer Jean-Marc MATIVA, geboren op 24 augustus 1967, in vast dienstverband benoemd met ingang van 14 juli 2015 in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligh

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024221
pub.
29/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^