Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2015

Benoeming Bij Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt de heer Boris VAN BERLO, geboren op 23 november 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juli 2015, in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalig taalkader, Bij Koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer Stijn VAN HEES, geboren op 26 maart 1(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024232
pub.
16/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Benoeming Bij Koninklijk besluit van 30 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 05/11/2015 numac 2015024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 7.390 voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2015 sluiten wordt de heer Boris VAN BERLO, geboren op 23 november 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juli 2015, in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

Bij Koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015024216 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2010 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 06/10/2015 numac 2015024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 18/09/2015 numac 2015203903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken sluiten wordt de heer Stijn VAN HEES, geboren op 26 maart 1980, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 augustus 2015, in de klasse A1, met als titel Attaché, op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

^