Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 juli 2012
gepubliceerd op 11 juli 2012

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012203818
pub.
11/07/2012
prom.
03/07/2012
ELI
eli/besluit/2012/07/03/2012203818/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JULI 2012. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de normalisatie sluiten betreffende de normalisatie, artikel 17, 5°;

Gelet op de koninklijke besluiten van 13 november 1992 en 7 juni 1995 houdende bekrachtiging van normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen sluiten betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 24/02/2005 numac 2004011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde Belgische normen worden goedgekeurd : 1° NBN B 15-001 Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit - Nationale aanvulling bij NBN EN 206-1 : 2001 (4e uitgave);2° NBN V 12-001 Belgische standaardbakproef voor tarwebloem (1e uitgave).

Art. 2.De in het artikel 1 vermelde normen kunnen geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Birminghamstraat 131, te 1070 Brussel, waar zij te koop zijn.

Art. 3.De volgende bekrachtigingen worden opgeheven : 1e NBN B 15-001 3e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 24/02/2005 numac 2004011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten; 2° NBN E 24-008 4e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 november 1992; 3e NBN IEC 502-NAD 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 24/02/2005 numac 2004011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten; 4e NBN IEC)502-NAD/A1 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 13 december 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2004 pub. 24/02/2005 numac 2004011542 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten; 5e NBN EN 295-3 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 7 juni 1995.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 juli 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^