Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 september 2012
gepubliceerd op 13 september 2012

Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003227
pub.
13/09/2012
prom.
01/09/2012
ELI
eli/besluit/2012/09/01/2012003227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het voorafgaand onderzoek over de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waaruit wordt besloten dat een dergelijke effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op het advies 51.615/2/V van de Raad van State, gegeven op 23 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit reglement is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Subito 25 ». « Subito 25 » is een loterij met biljetten waarvan de loten uitsluitend zonder enige trekking worden toegewezen door de vermelding op het biljet zelf, volgens een door het toeval bepaalde verdeling, dat een lot al of niet wordt gewonnen. De vermelding in kwestie zit verborgen onder een af te krassen ondoorzichtige deklaag.

Art. 2.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld hetzij op 1 000 000, hetzij op veelvouden van 1 000 000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.

Art. 3.Voor iedere hoeveelheid van 1 000 000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten vastgesteld op 363 268, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten Montant des lots

Totale bedrag van de loten Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

500.000 EUR

500.000 EUR

1 000 000

1

250.000 EUR

250.000 EUR

1 000 000

1

100.000 EUR

100.000 EUR

1 000 000

5

5.000 EUR

25.000 EUR

200 000

10

1.000 EUR

10.000 EUR

100 000

250

500 EUR

125.000 EUR

4 000

500

250 EUR

125.000 EUR

2 000

7 500

100 EUR

750.000 EUR

133,33

15 000

50 EUR

750.000 EUR

66,67

20 000

40 EUR

800.000 EUR

50

20 000

25 EUR

500.000 EUR

50

50 000

15 EUR

750.000 EUR

20

220 000

10 EUR

2.200.000 EUR

4,55

30 000

5 EUR

150.000 EUR

33,33

TOTAAL TOTAL 363 268

TOTAAL TOTAL 7.035.000 EUR

TOTAAL TOTAL 2,75


Art. 4.Elk biljet bestaat uit twee luiken die op elkaar geplooid zijn. Die twee luiken mogen in geen geval worden gescheiden. Wanneer het biljet wordt opengeplooid, geeft het op de voorkant zes verschillende, duidelijk afgebakende spelen te zien, die respectievelijk « SPEL- JEU - SPIEL 1 », « SPEL- JEU - SPIEL 2 », « SPEL- JEU - SPIEL 3 », « SPEL- JEU - SPIEL 4 », « SPEL- JEU - SPIEL 5 » en « SPEL- JEU - SPIEL 6 » worden genoemd. Ieder van die benamingen wordt telkens duidelijk zichtbaar op het biljet vermeld in de buurt van het betrokken spel.

Art. 5.Spel 1 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding staan om de speelzone te identificeren.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende : 1° de vermelding « SPEL- JEU - SPIEL 1 »;2° negen deels verschillende lotenbedragen die worden uitgedrukt in Arabische cijfers en die werden gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen. Spel 1 is een winnend spel wanneer er van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde lotenbedragen, eenzelfde bedrag drie keer wordt vermeld.

In dat geval wordt het bewuste lotenbedrag één keer aan spel 1 toegekend.

Wanneer spel 1 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke lotenbedragen worden aangetroffen.

Spel 1 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen drie identieke lotenbedragen bevat.

Art. 6.Spel 2 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding staan om de speelzone te identificeren.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende : 1° de vermelding « SPEL- JEU - SPIEL 2 »;2° negen deels verschillende lotenbedragen die worden uitgedrukt in Arabische cijfers en die werden gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen. Spel 2 is een winnend spel wanneer er van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde lotenbedragen, eenzelfde bedrag drie keer wordt vermeld.

In dat geval wordt het bewuste lotenbedrag één keer aan spel 2 toegekend.

Wanneer spel 2 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke lotenbedragen worden aangetroffen.

Spel 2 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen drie identieke lotenbedragen bevat.

Art. 7.Spel 3 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding staan om de speelzone te identificeren.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende : 1° de vermelding « SPEL- JEU - SPIEL 3 »;2° negen deels verschillende woorden die in Latijnse hoofdletters worden weergegeven en die werden gekozen uit een door de Nationale Loterij bepaalde reeks van woorden;3° de vermelding « WINST-GAIN-GEWINN » alsook een wisselend lotenbedrag dat wordt uitgedrukt in Arabische cijfers en dat werd gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen. Spel 3 is een winnend spel wanneer er van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde woorden, eenzelfde woord drie keer wordt vermeld. In dat geval wordt het in het tweede lid, 3°, bedoelde lotenbedrag toegekend aan spel 3.

Wanneer spel 3 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke woorden worden aangetroffen.

Spel 3 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen drie identieke woorden bevat.

Art. 8.Spel 4 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding staan om de speelzone te identificeren.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende : 1° de vermelding « SPEL- JEU - SPIEL 4 »;2° negen deels verschillende speelsymbolen die werden gekozen uit een door de Nationale Loterij bepaalde reeks van speelsymbolen en die een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een een- of tweekleurige figuur of om het even welk ander teken van welke aard dan ook kunnen weergeven;3° de vermelding « WINST-GAIN-GEWINN » alsook een wisselend lotenbedrag dat wordt uitgedrukt in Arabische cijfers en dat werd gekozen uit de in artikel 3 bedoelde lotenbedragen. Spel 4 is een winnend spel wanneer er van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, eenzelfde speelsymbool drie keer wordt vermeld. In dat geval wordt het in het tweede lid, 3°, bedoelde lotenbedrag toegekend aan spel 4.

Wanneer spel 4 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke speelsymbolen worden aangetroffen.

Spel 4 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen drie identieke speelsymbolen bevat.

Art. 9.Spel 5 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding staan om de speelzone te identificeren.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende : 1° de vermelding « SPEL- JEU - SPIEL 5 »;2° negen deels verschillende speelsymbolen die werden gekozen uit een door de Nationale Loterij bepaalde reeks van speelsymbolen en die een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een een- of tweekleurige figuur of om het even welk ander teken van welke aard dan ook kunnen weergeven; Spel 5 levert de volgende lotenbedragen op : 1° 10 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, het speelsymbool van de « ballon » drie keer wordt weergegeven;2° 25 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, het speelsymbool van de « punthoed » drie keer wordt weergegeven;3° 50 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, het speelsymbool van de « ster » drie keer wordt weergegeven;4° 500 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, het speelsymbool van het « geschenk met een lintje » drie keer wordt weergegeven; 5° 5.000 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, het speelsymbool van de « taart » drie keer wordt weergegeven; 6° 250.000 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde speelsymbolen, het speelsymbool van de « kroon » drie keer wordt weergegeven.

In de buurt van de speelzone van « spel 5 » staat er op duidelijk zichtbare wijze een legende waarin de zes in het derde lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgelijst alsook het lotenbedrag dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen.

Wanneer spel 5 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke speelsymbolen worden aangetroffen.

Spel 5 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen enkele van de zes in het derde lid bedoelde gevallen bevat.

Art. 10.Spel 6 omvat een duidelijk afgebakende en met een ondoorzichtige deklaag bedekte speelzone. Op die ondoorzichtige deklaag kan er, naar keuze van de Nationale Loterij en uitsluitend ter illustratie of ter informatie, een afbeelding, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding staan om de speelzone te identificeren.

Nadat de speler de ondoorzichtige deklaag heeft afgekrast die de in het eerste lid bedoelde speelzone bedekt, verschijnt het volgende : 1° de vermelding « SPEL- JEU - SPIEL 6 »;2° negen deels wisselende getallen die werden gekozen uit de reeks getallen van 1 tot en met 25. Spel 6 levert de volgende lotenbedragen op : 1° 10 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen, het getal « 25 » drie keer wordt weergegeven;2° 15 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen, het getal « 25 » vier keer wordt weergegeven;3° 40 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen, het getal « 25 » vijf keer wordt weergegeven;4° 100 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen, het getal « 25 » zes keer wordt weergegeven;5° 250 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen, het getal « 25 » zeven keer wordt weergegeven; 6° 1.000 euro, wanneer van de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen, het getal « 25 » acht keer wordt weergegeven; 7° 500.000 euro, wanneer de negen in het tweede lid, 2°, bedoelde getallen allemaal het getal « 25 » weergeven.

In de buurt van de speelzone van « spel 6 » staat er op duidelijk zichtbare wijze een legende waarin de zeven in het derde lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgelijst alsook het lotenbedrag dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen.

Een winnend « spel 6 » levert één enkel lotenbedrag op, dat wordt bepaald door het hoogste aantal getallen « 25 » dat in zijn speelzone wordt aangetroffen.

Spel 6 is altijd een niet-winnend spel wanneer het geen enkele van de zeven in het derde lid bedoelde gevallen bevat.

Art. 11.Een winnend biljet kan één, twee of drie winnende spelen bevatten.

Wanneer er aan een winnend biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen : 1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 of 500.000 euro, dan bevat dat biljet slechts één enkel winnend spel; 2° 10 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 10 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder 5 euro opleveren;3° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 15 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder respectievelijk 5 euro en 10 euro opleveren;4° 25 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 25 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder respectievelijk 10 euro en 15 euro opleveren;5° 40 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 40 euro oplevert, ofwel twee winnende spelen die ieder respectievelijk 15 euro en 25 euro opleveren, ofwel drie winnende spelen die ieder respectievelijk 5 euro, 10 euro en 25 euro opleveren;6° 50 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 50 euro oplevert, ofwel drie winnende spelen die ieder respectievelijk 10 euro, 15 euro en 25 euro opleveren;7° 100 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnend spel dat 100 euro oplevert, ofwel drie winnende spelen die ieder respectievelijk 10 euro, 40 euro en 50 euro opleveren.

Art. 12.Op de voor- of op de achterkant van de biljetten kunnen de volgende vermeldingen staan, uitsluitend voor de controle en het administratieve beheer van die biljetten : 1° een reeks zichtbare cijfers;2° een reeks cijfers, bedekt met een ondoorzichtige deklaag;3° twee zichtbare streepjescodes.

Art. 13.Onder de ondoorzichtige deklaag van de speelzones kunnen controlevermeldingen staan waarvan de aard en het grafische formaat door de Nationale Loterij worden vastgelegd. Wanneer er voor die controlevermeldingen gebruik wordt gemaakt van cijfers, dan zijn die cijfers van een kleiner formaat dan de cijfers die overeenstemmen met een mogelijk toegewezen lotenbedrag. Met de controlevermeldingen wordt er geen enkel lot toegewezen.

Bij onverkochte biljetten heeft de Nationale Loterij als enige het recht om ter controle de in het eerste lid en in artikel 12, 2°, bedoelde ondoorzichtige deklagen af te krassen.

Art. 14.§ 1. Teneinde te waarborgen dat de toewijzing van de loten uitsluitend wordt bepaald door het toeval, wordt elke vorm van stelselmatigheid vermeden bij het drukken van de vermeldingen die op deze loten betrekking hebben, en mogen de biljetten uiterlijk geen enkel verschil vertonen waarmee om het even welk element kan worden onthuld.

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid kan er een procédé worden vastgelegd om te garanderen dat de biljetten, waaraan kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten. Met kleine lotenbedragen worden loten bedoeld waarvan het bedrag voor één lot niet hoger mag liggen dan 50 euro. De som van de kleine lotenbedragen die worden toegekend aan de biljetten die in eenzelfde cellofaanverpakking zitten, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet lager mag liggen dan 65 euro. § 2. Op de voor- of op de achterkant van de biljetten worden er cijfers en/of letters vermeld ter identificatie van de uitgifte waartoe deze biljetten behoren. Het aantal uitgiften wordt vastgelegd door de Nationale Loterij.

Art. 15.Vanaf de aankoop van de biljetten zijn de loten betaalbaar aan de houder tegen afgifte van de winnende biljetten, tot en met de laatste dag van een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren, onder de volgende voorwaarden : 1° onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid zijn de loten betaalbaar in de fysieke verkooppunten van de Nationale Loterij gedurende een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de afsluitingsdatum van de verkoop van de uitgifte waartoe de biljetten behoren.Met de genoemde fysieke verkooppunten heeft de Nationale Loterij een overeenkomst gesloten waarin zij worden erkend als officiële verkopers van de spelen van de Nationale Loterij; 2° de loten zijn betaalbaar gedurende een termijn van tien extra maanden bovenop de in 1° bedoelde termijn, uitsluitend ten zetel van de Nationale Loterij of in haar regionale kantoren.De gegevens van die regionale kantoren staan op de website van de Nationale Loterij of kunnen bij haar worden verkregen.

De loten van 5.000, 100.000, 250.000 en 500.000 euro zijn uitsluitend betaalbaar ten zetel van de Nationale Loterij en, indien de Nationale Loterij dat opportuun acht, in haar regionale kantoren.

Art. 16.Voor elke biljettenuitgifte worden de afsluitingsdatum van de verkoop en de daarmee samenhangende afsluitingsdatum van de uitbetaling van de loten bekendgemaakt door de Nationale Loterij met alle door haar nuttig geachte middelen.

Art. 17.De loten die niet binnen de in artikel 15, eerste lid, vastgelegde termijn worden opgeëist, verblijven aan de Nationale Loterij.

Art. 18.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank moeten klachten over de uitbetaling van de loten, op straffe van verval, binnen de in artikel 15, eerste lid, bedoelde termijn van twaalf maanden worden ingediend. Ze moeten aan de Nationale Loterij worden gericht via een aangetekende postzending.

Elke klacht moet vergezeld gaan van het betrokken biljet. Op de keerzijde van dat biljet moet de speler zijn naam, voornaam en adres vermelden. Wanneer een biljet, dat het voorwerp uitmaakt van een klacht, door de reclamant zelf wordt afgegeven ten zetel van de Nationale Loterij of in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, dan wordt er ten gunste van de reclamant een bewijs van afgifte opgesteld.

Art. 19.Het is minderjarigen verboden deel te nemen.

Art. 20.De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een winnend biljet, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het biljet, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het biljet door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het biljet een bewijs van afgifte; 2° als het vermoeden bestaat dat de houder van het biljet minderjarig is;3° als het vermoeden bestaat dat de houder het biljet op onrechtmatige wijze heeft verworven;4° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet.

Art. 21.Onder voorbehoud van het aantekenen van beroep bij een rechtbank wordt geen enkel bezwaar aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een biljet of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket.

Art. 22.De Nationale Loterij en de tussenpersonen van haar distributienet respecteren de anonimiteit van de spelers, behalve wanneer laatstgenoemden daaraan verzaken.

Art. 23.De biljetten kunnen nog de volgende vermeldingen bevatten : 1° uitleg, voorschriften en informatie bestemd voor de spelers;2° reclame ten gunste van de Nationale Loterij en, in ruil voor een financiële of andere compensatie, ten gunste van derden met wie de Nationale Loterij het commercieel opportuun acht om samen te werken teneinde haar activiteiten te promoten.

Art. 24.Dit besluit treedt in werking op 17 september 2012.

Art. 25.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, S. VANACKERE

^