Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 oktober 2013
gepubliceerd op 24 oktober 2013

Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2013009468
pub.
24/10/2013
prom.
01/10/2013
ELI
eli/besluit/2013/10/01/2013009468/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2013. - **** besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de **** van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013


****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid op artikel 69, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994;

Gelet op de wet van 25 mei 1999 tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en ****;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 houdende organisatie en coördinatie van de controle op het toekennen en het gebruik van subsidies;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de begeleiding van alternatieve **** maatregelen, de **** en de opvang inzake ****;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend **** belast met de begeleiding van alternatieve **** maatregelen, de **** en de opvang inzake ****;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 6 mei 2013;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 15 mei 2013;

Gelet op de **** van de Ministerraad van 13 oktober 1995, 8 december 1995, 22 december 1995, 3 mei 1996, 20 december 1996, 20 juni 1997, 20 maart 1998, 17 juli 1998, 7 mei 1999, 31 maart 2000, 30 november 2001, 4 april 2003, 9 juni 2004, 8 juli 2005, 13 oktober 2006, 20 april 2007, 12 juni 2009, 22 oktober 2010, 8 april 2011, 3 februari 2012 en 17 mei 2013.

Gelet op de **** (vermindering van het toegekende **** of stopzetting van het project) ten gevolge van de jaarlijkse evaluatie van de verschillende projecten;

**** de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, en van Onze Minister van Justitie, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Zoals voorzien in de overeenkomst, gesloten tussen de gemeente of de stad en de **** ****, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, zal voor het jaar 2013 een jaarlijkse tegemoetkoming worden toegekend van : € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 70.029,92 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****, één drie vierde personeelslid niveau **** alsook voor de aanwerving van één vierde personeelslid niveau ****; € 88.002,20 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****, van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de gemeente **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 249.133,00 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****, van zes **** personeelsleden niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 39.662,96 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 39.662,96 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 48.339,24 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 27.268,29 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 159.891,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****, van twee **** personeelsleden niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 79.325,92 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 292.514, 37 aan de stad **** voor de aanwerving van een **** personeelslid niveau ****, van zeven **** personeelsleden niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 79.325,92 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 239.217,26 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****, van vier **** personeelsleden niveau ****, van twee **** personeelsleden niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 94.199,54 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau **** en van twee **** personeelsleden niveau ****; € 27.268,29 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 48.339,24 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 52.057,64 aan de gemeente ****-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 39.662,96 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 71.889,12 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 71.889,12 aan de gemeente Vorst voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 48.339,24 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 311.106,36 aan de stad **** voor de aanwerving van vijf **** personeelsleden niveau ****, van drie **** personeelsleden niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 52.057,64 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 16.113,08 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 143.778,24 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau **** en van twee **** personeelsleden niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 54.536,58 aan de gemeente ****-**** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 39.662,96 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 71.889,12 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 48.339,24 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 59.494,45 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 104.115,28 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van twee **** personeelsleden niveau ****; € 39.662,96 aan de stad **** **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 48.339,24 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 233.019,92 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van zes **** personeelsleden niveau ****; € 104.115,28 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van twee **** personeelsleden niveau ****; € 16.113,08 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 55.776,04 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 27.268,29 aan de stad ****-en-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 96.678,48 aan de stad **** voor de aanwerving van drie **** personeelsleden niveau ****; € 48.339,24 aan de gemeente Mol voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 71.889,12 aan de gemeente Sint-****-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 200.793,76 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van vijf **** personeelsleden niveau ****; € 59.494,45 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 99.157,41 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****, van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 59.494,44 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 136.341,44 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van drie **** personeelsleden niveau ****; € 39.662,96 aan de gemeente Sint-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 39.662,96 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 71.889,12 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente Sint-****-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 128.904,64 aan de stad ****-**** voor de aanwerving van drie **** personeelsleden niveau **** en van twee **** personeelsleden niveau ****; € 32.226,16 aan de stad ****-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de gemeente **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 32.226,16 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 48.339,24 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 172.286,00 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****, van drie **** personeelsleden niveau ****, van één **** personeelslid niveau **** en van één **** personeelslid niveau ****; € 176.004,40 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau **** en van drie **** personeelsleden niveau ****; € 19.831,48 aan de stad **** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 16.113,08 aan de gemeente ****-la-**** voor de aanwerving van één **** personeelslid niveau ****; € 64.452,32 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 79.325,92 aan de gemeente ****-**** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****; € 79.325,92 aan de stad **** voor de aanwerving van twee **** personeelsleden niveau ****.

Art. 2.Op verzoek van de Minister van Justitie worden de kredieten die overeenstemmen met de jaarlijkse tegemoetkoming waarin de overeenkomst voorziet door de Minister van Binnenlandse Zaken toegekend aan de stad of gemeente. Deze toelagen worden ten laste van een specifiek begrotingsartikel opgenomen in de begroting van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. Een schijf van 70 % van deze toelage zal worden uitbetaald na de inwerkingtreding van dit besluit. In geval het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde budgettaire jaar, wordt de jaarlijkse tegemoetkoming evenredig verminderd in verhouding tot de effectief gepresteerde periode.

Art. 3.Het saldo wordt uitbetaald in de loop van het volgende jaar na controle van de bewijsstukken. Hiertoe maakt de stad of de gemeente aan het Directoraat-generaal **** - **** Expertise - van de **** ****, uiterlijk op 31 maart 2014 een afschrift van de bewijsstukken over die de aard en het bedrag van de uitgaven bewijzen.

Bij niet-naleving van één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst kan de jaarlijkse tegemoetkoming worden verminderd en, in voorkomend geval, gedeeltelijk of volledig worden teruggevorderd.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 1 oktober 2013.

**** **** **** : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. ****. **** **** Minister van Justitie, Mevr. ****. ****

^