Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 19 februari 2018

Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwemwater, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie,(...) Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig art(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030383
pub.
19/02/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem(bad)water, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie, volgens hun accreditatie Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium AL-WEST B.V. erkend bij ministerieel besluit van 9 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017020367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de verduidelijkingen aan de minimuminhoud van de modules in het kader van de erkende bijscholingsopleiding voor EPB-adviseurs type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012342 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Plantentuin `De Kleine Boerderij' Merksplas als centrum voor hobbylandbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030373 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor accreditatie L005 geldig tot 1 september 2020.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium BODEMKUNDIGE DIENST van BELGI" v.z.w. erkend bij ministerieel besluit van 25 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015036302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters in het jaar 2015 type ministerieel besluit prom. 25/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2015 waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Rusland, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 25/09/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht bij artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving sluiten en gewijzigd door ministerieel besluit van 16 maart 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac 127-TEST versie n° 17 geldig tot 14 oktober 2021.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium CERTECH erkend bij ministerieel besluit van 28 maart 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac 400-TEST versie nr. 6 geldig tot 21 juni 2018.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium EUROFINS ANALYTICO B.V. erkend bij ministerieel besluit van 20 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036422 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 23/10/2015 numac 2015011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket sluiten en gewijzigd door ministerieel besluit van 28 maart 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van de Raad voor accreditatie L010 geldig tot 1 april 2021.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium INSTITUT ERNEST MALVOZ erkend bij ministerieel besluit van 9 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 06/06/2017 numac 2017020367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de verduidelijkingen aan de minimuminhoud van de modules in het kader van de erkende bijscholingsopleiding voor EPB-adviseurs type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 16/06/2017 numac 2017012342 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw Plantentuin `De Kleine Boerderij' Merksplas als centrum voor hobbylandbouwvorming in het kader van de subsidiëring van naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 09/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030373 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning sluiten en gewijzigd door ministerieel besluit van 19 juli 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac 112-TEST versie nr. 13/3 geldig tot 15 september 2020.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium LARECO N.V. erkend bij ministerieel besluit van 8 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 april 2007 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 08/04/2008 pub. 23/05/2008 numac 2008000430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2008 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Gemeenschapswachten in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten met de Staat sluiten en gewijzigd door ministeriele besluiten van 7 september 2011, 15 december 2011, 12 mei 2015, 14 juli 2016 en 11 juli 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie van Belac 062-TEST versie nr. 12 geldig tot 27 juli 2021.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium SERVACO N.V. erkend bij ministerieel besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 23/08/2012 numac 2012029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten, gewijzigd door ministeriele besluiten van 10 juli 2014, 4 maart 2015, 11 april 2016 en 5 december 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac 052-TEST versie nr. 11/2 geldig tot 24 maart 2021.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium SERVACO FOOD CONTROL N.V. erkend bij ministerieel besluit van 25 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009616 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie van 1.862.711,96 euro aan de VZW Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016036615 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de opleidings- of ervaringsvereisten voor het bekwaamheidsbewijs voor gemeentelijke verbalisanten voor onroerend erfgoed type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016031796 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van een controleur, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016031797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. 25/11/2016 pub. 09/12/2016 numac 2016036616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het certificaat voor de uitvoering van een minnelijke schikking onroerend erfgoed sluiten gewijzigd door ministeriele besluiten van 24 januari 2017 en 9 mei 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac 080-TEST versie nr. 17/2 geldig tot 14 juni 2019.

Overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, overeenkomstig artikel 8 van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juni 1994 betreffende de algemene voorwaarden en procedure voor erkenning van laboratoria in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, wordt het laboratorium VIVAQUA erkend bij ministerieel besluit van 17 oktober 2012, gewijzigd door ministeriele besluiten van 18 juni 2013, 11 april 2016 en 24 februari 2017 voor de parameters en voor de domeinen zoals opgenomen in de accreditatie Belac 076-TEST versie nr. 14 geldig tot 11 mei 2019.

^