Etaamb.openjustice.be
Document van 21 september 2017
gepubliceerd op 21 november 2017

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017205812
pub.
21/11/2017
prom.
21/09/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


21 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het industrieel leerlingwezen, artikel 49, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 20 juni 2016;

Gelet op de raamovereenkomst betreffende het industrieel leerlingwezen die de Regering van de Duitstalige Gemeenschap en Alimento - IPV vzw op 20 juli 2017 hebben gesloten;

Gelet op de voordracht van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap, ingediend op 20 oktober 2016;

Gelet op de voordracht van het onderwijs met beperkt leerplan van het Robert-Schuman-Institut, ingediend op 24 oktober 2016;

Gelet op de voordracht van het onderwijs met beperkt leerplan van het Technisches Institut St. Vith, ingediend op 14 november 2016;

Gelet op de voordracht van de sociale partners op sectoraal niveau, ingediend op 23 maart 2017;

Gelet op de voordracht van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, ingediend op 11 september 2017;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Opleiding;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - De volgende personen worden aangewezen als stemgerechtigde leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector: 1° als voorzitter: de heer Laurent Gall, (vertegenwoordiger van ALIMENTO - IPV vzw);2° als vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties: a) ACV: de heer Bart Vannetelbosch;b) ACV: mevrouw Inge Gielis;c) ACLVB: de heer Dominik Roland;d) ABVV-HORVAL: mevrouw Larissa De Roose;e) ABVV-HORVAL: de heer Tanguy Cornu;3° als vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties: a) FEVIA: mevrouw Greet Moerman;b) FEVIA: mevrouw Anne Reul;c) FEVIA: mevrouw Marie-France Ansiaux;d) FEBEV: de heer Patrick Schifflers;e) FFBPCG: de heer Albert Denoncin. De volgende personen worden aangewezen als leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector met raadgevende stem: 1° als vertegenwoordiger van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's: de heer Eric Schifflers;2° als vertegenwoordigers van de erkende opleidingsinstellingen: a) de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap: mevrouw Bernadette Bong;b) onderwijs met beperkt leerplan Eupen: mevrouw Karin Wolf;c) onderwijs met beperkt leerplan Sankt Vith: de heer Françis Collins;3° als vertegenwoordiger van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap: mevrouw Carmen Xhonneux;4° als vertegenwoordiger van de Regering: de heer Marco Zinnen;5° als deskundigen: a) ALIMENTO - IPV vzw: mevrouw Véronique D'Hert;b) ALIMENTO - IPV vzw: de heer Alain Bury;c) ALIMENTO - IPV vzw: mevrouw Nomiki Macrillo;d) FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: de heer Yves Bolsée. De heer Eric Schifflers wordt aangewezen als secretaris van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector.

Art. 2 - Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017.

Art. 3 - De minister bevoegd voor Opleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 21 september 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

^