Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 september 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013430 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese verdeelprogramma van fruit, groenten, melk en zuivelproducten voor scholen type ministerieel besluit prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205209 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot afwijking van de regels inzake de groene betaling aan verschillende Waalse gemeenten getroffen door de erkende droogte in 2017 type ministerieel besluit prom. 21/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017205206 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de modaliteiten worden bepaald van de uitvoering in de kleuterscholen en lagere scholen van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van de Europese regeling bestemd voor de basisscholen overeenkomstig artikel 23 van Verordening nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017013431 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tenuitvoerlegging van de Europese schoolregeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende opheffingsaanvraag van het ont-eigeningsbesluit van 3 mei 2012

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/09/2017 pub. 18/10/2017 numac 2017013663 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/81 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/09/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017040813 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verlenging van een verlof wegens opdracht als statisticus

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 04/10/2017 numac 2017205041 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017205047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 januari 2015 tot benoeming van de leden van het "Comité de contrôle de l'eau" type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 05/10/2017 numac 2017205050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Gerpinnes type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017205083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake de subsidiëring van de opvang- en huisvestingsinfrastructuren voor de gehandicapte personen type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 12/10/2017 numac 2017205178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking voor het jaar 2017 van artikel 75, § 1, derde lid, van Verordening nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr.1200/2005 en nr. 485/2008 van de Raad type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 17/10/2017 numac 2017205207 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Beleidsgroep « Energie » in het kader van de adviesverlenende functie type besluit van de waalse regering prom. 21/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017205205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitvoering van de Europese regeling bestemd voor de basisscholen overeenkomstig artikel 23 van Verordening nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

document

type document prom. 21/09/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de metaalsector type document prom. 21/09/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205812 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector

erratum

type erratum prom. 21/09/2017 pub. 08/06/2018 numac 2018012520 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/81 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. 21/09/2017 pub. 04/07/2018 numac 2018012984 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/81 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum
^