Etaamb.openjustice.be
Document van 10 juli 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 maart 2010 tot benoeming van de leden van de Mediaraad

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2013205360
pub.
09/10/2013
prom.
10/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JULI 2013. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 maart 2010 tot benoeming van de leden van de Mediaraad


Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de radio-omroep en de filmvoorstellingen sluiten over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen, artikelen 86, § 2, tweede lid, eerste zin, 90, eerste lid, 91, 111, 112 en 116.2, derde lid, eerste zin;

Gelet op het besluit van de Regering van 11 maart 2010 tot benoeming van de leden van de Mediaraad;

Gelet op de voordrachten van de betrokken organisaties en instellingen;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Overwegende dat er momenteel geen private aanbieder van televisiediensten is;

Overwegende dat de adviesraad voor gezins- en generatievraagstukken geen lid resp. vervangend lid voorgedragen heeft;

Overwegende dat de jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap en de lokale radiozender op grond van hun feitelijke personeelssituatie alleen mannelijke kandidaten hebben voorgedragen; dat voldaan is aan de voorwaarde van artikel 2, tweede lid, van het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Overwegende dat Mobistar en de Vivant-fractie slechts één persoon hebben voorgedragen;

Op de voordracht van de Minister van Media, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van 11 maart 2010 tot benoeming van de leden van de Mediaraad worden de woorden "voorzitter van de Mediaraad" vervangen door de woorden "voorzitter van de beslissingskamer van de Mediaraad".

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder 1 tot 4 vervangen als volgt : "1. op de voordracht van de raad van bestuur van het BRF : lid : de heer Toni Wimmer vervangend lid : Mevr. Renate Ducomble 2. op de voordracht van de erkende lokale zenders : lid : de heer Christian Milling vervangend lid : de heer Udo Menke 3.op de voordracht van de erkende regionale zender : - Pur Radio 1 lid : Mevr. Beate Ohlenforst vervangend lid : de heer Dieter Hermans 3.1 op de voordracht van het respectieve erkende zendernet : - 100,5. Das Hitradio lid : Mevr. Sylvie Heck vervangend lid : de heer Oliver Laven - Radio Contact lid : de heer André Goebels vervangend lid : Mevr. Gudrun Hunold - Radio 700 lid : Mevr. Palina Milling vervangend lid : de heer Frank Schomber 4. op de voordracht van de respectieve aangemelde exploitant van elektronische-communicatienetwerken of aanbieder van elektronische communicatiediensten, op de voordracht van de respectieve exploitant of aanbieder : - Belgacom lid : de heer Frederic Logghe vervangend lid : Mevr.Lorelien Hoet - Tecteo lid : Mevr. France Vandermeulen vervangend lid : de heer Daniel Weeckers - Mobistar lid : de heer Steve Dive vervangend lid : nog niet aangewezen."

Art. 3.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 4 wordt vervangen als volgt : "4.op de voordracht van de Jeugdraad van de Duitstalige Gemeenschap : lid : de heer Pascal Collubry vervangend lid : de heer Torben Backes" 2. het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 5, luidende : "5.op de voordracht van de Raad voor Volwassenenvorming : lid : de heer Patrick Kelleter vervangend lid : Mevr. Sonja Hoffmann"

Art. 4.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 3 wordt vervangen als volgt : "3.voor de PFF : a) lid : Mevr.Julia Slot b) vervangend lid : de heer Eric Andres" 2° de bepaling onder 5 wordt vervangen als volgt : "5.voor de SP : a) lid : de heer Stefan Braun b) vervangend lid : Mevr.Karin Wolf" 3° de bepaling onder 6 wordt vervangen als volgt : "6.voor Vivant : a) lid : Mevr.Ursula Wiesemes b) vervangend lid : nog niet aangewezen.

Art. 5.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "Art. 6 - De heer Olivier Hermanns is overeenkomstig artikel 116.2, derde lid, van het decreet van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/06/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de radio-omroep en de filmvoorstellingen sluiten over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen bevoegd om processen-verbaal op te maken."

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 7.De minister bevoegd voor Media is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 10 juli 2013.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, I. WEYKMANS

^