Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 24 september 2019

Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de pyriet- en loodmijnconcessie van Rhisnes ingetrokken . Bi(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019, dat in werking treedt op de datum van beken(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204186
pub.
24/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de pyriet- en loodmijnconcessie van Rhisnes ingetrokken (nr. 117).

Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de steenkoolmijnconcessie van Vezin ingetrokken (nr. 131).

Bij besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 17/07/2019 numac 2019041354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst sluiten, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de loodmijnconcessie van Sclayn ingetrokken (nr. 143).

Bij ministerieel besluit van 20 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014202 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 20/06/2019 numac 2019041157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in publiek toegankelijke inrichtingen type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013154 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019202869 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 19 december 2018 aan de "GmbH Imperial Logistics & Services" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 24 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019205914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/07/2019 numac 2019030781 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018 tot aanstelling van de leden van de Examencommissie belast met het uitreiken van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013955 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie type ministerieel besluit prom. 24/05/2019 pub. 24/09/2019 numac 2019014421 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 11 oktober 2018 aan de "GmbH Löblein Transport" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2017 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie sluiten, wordt de "SA Travaux et Exploitations" vanaf 29 mei 2019 voor twaalf maanden erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2017 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie sluiten, wordt de "SA Immoroute" vanaf 29 mei 2019 voor twaalf maanden erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 16/09/2019 numac 2019014386 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 type ministerieel besluit prom. 29/05/2019 pub. 29/07/2019 numac 2019041554 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2017 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) in de Hogescholen en in het Hoger onderwijs voor sociale promotie sluiten, wordt de "SPRL Immotri TCL" vanaf 29 mei 2019 voor twaalf maanden erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 29 mei 2019, wordt de "SA All Clean Environment", rue de la Spinette, 25, te 5140 Sombreffe, vanaf 29 mei 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 5 juni 2019, wordt de "SPRL Agri Service", chaussée de Liège, 121, te 4850 Moresnet, vanaf 5 juni 2019 voor acht jaar erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

^