Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 juni 2012
gepubliceerd op 13 juli 2012

Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 juli 2012 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de Télévie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012203900
pub.
13/07/2012
prom.
28/06/2012
ELI
eli/besluit/2012/06/28/2012203900/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2012. - Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 juli 2012 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de Télévie


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, artikel 8, derde lid;

Gelet op de aanvraag van 22 februari 2012 die de Hengelfederatie "La Gaule Acrenoise" heeft ingediend;

Overwegende dat, behalve haar charitatief karakter, een dergelijke actie het voordeel heeft om een positief imago van de visserij en de vissers te geven en dus perfect aansluit bij het Waals visserijbeleid dat o.a. de bevordering van deze recreatieactiviteit en het stimuleren van de bestaande visserijstructuren beoogt;

Overwegende dat de hengel- en visserijfederatie van het deelstroomgebied van de Dender dit initiatief steunt;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor visserij;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 8, derde lid, van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, mogen de deelnemers aan de hengelwedstrijd die op zaterdag 28 juli 2012 ten gunste van de Télévie door de Hengelfederatie "La Gaule Acrenoise" georganiseerd wordt op de gekanaliseerde Dender in Lessen die dag zonder regelmatige visvergunning van het Waalse Gewest vissen tussen de brug van de "boulevard Brancard" en de sluis van Papignies.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 28 juni 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^