Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering
gepubliceerd op 31 juli 2012

Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2012 wordt aan de heer Philippe Buelen op 30 juni 2012 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functies van kabinetschef van de Vice-President en Minister van Begroting, Bij besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2012 wordt de heer Hervé Briet vanaf 1 juli 2012(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012204254
pub.
31/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012205042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 januari 2012 betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012027094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012027095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij onthaal in een gezin type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 juli 2012 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de Télévie type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012027105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definitief aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een landbouwgebied te Yvoir type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010 tot instelling van een graspremieregeling sluiten wordt aan de heer Philippe Buelen op 30 juni 2012 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functies van kabinetschef van de Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn functies te dragen.

Bij besluit van de Waalse Regering van 28 juni 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 17/09/2012 numac 2012205042 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 januari 2012 betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012027094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012027095 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012203906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 betreffende de voorwaarden tot erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde begeleidingsdiensten bij onthaal in een gezin type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012204092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviesraad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op 28 juli 2012 een vrijstelling van de visvergunning toegekend wordt aan de deelnemers aan een hengelwedstrijd georganiseerd op de gekanaliseerde Dender in Lessen ten gunste van de Télévie type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012027105 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definitief aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied en een landbouwgebied te Yvoir type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012203762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 juli 2010 tot instelling van een graspremieregeling sluiten wordt de heer Hervé Briet vanaf 1 juli 2012 benoemd tot kabinetschef van de Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport.

^