Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 november 2022
gepubliceerd op 02 december 2022

Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022206854
pub.
02/12/2022
prom.
18/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) sluiten betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) sluiten betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften, artikel 48;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 december 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 16/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021022873 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften sluiten ter uitvoering van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) sluiten betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften, de artikelen 60 en 61;

Op de voordracht van de Minister van Werk;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als lid van de interministeriële Commissie bedoeld in artikel 48 van het decreet van 10 juni 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021031757 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften (1) sluiten betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling (Franse afkorting "APE") gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften: 1° als gewoon lid, de heer Benjamin Bierlaire en, zijn plaatsvervanger, de heer Jérôme Thiry, als vertegenwoordiger van de Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Sociale economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, die bedoelde interministeriële Commissie voorzit;2° als gewoon lid, de heer Jean-Philippe Preumont, en, zijn plaatsvervanger, de heer Robert Vertenueil als vertegenwoordiger van de Minister-President van de Waalse Regering;3° als gewoon lid, de heer Vincent Aubry en, zijn plaatsvervanger, de heer Baptiste Roze als vertegenwoordiger van de Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Landbouw, Ruimtelijke Ordening, het "IFAPME" en de Vaardigheidscentra, 4° als gewoon lid, de heer Pol Burlet en, zijn plaatsvervangster, mevr.Anne Lucassen als vertegenwoordiger van de Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren; 5° als gewoon lid, de heer Xavier Loubelle en, zijn plaatsvervangster, mevr.Julie Leenen als vertegenwoordiger van de Minister van Ambtenarenzaken, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid; 6° als gewoon lid, de heer Patrick Jossens en, zijn plaatsvervanger, de heer Eric Hautphenne als vertegenwoordiger van de Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid;7° als gewoon lid, mevr.Camille François en, haar plaatsvervanger, de heer Eric Wattelar als vertegenwoordigster van de Minister van Begroting, Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren; 8° als gewoon lid, mevr.Laura Dessales en, haar plaatsvervanger, de heer Vincent Crépin als vertegenwoordigster van de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn; 9° als gewoon lid, mevr.Sophie Vermeiren en, haar plaatsvervanger, de heer Claude Fredercikx als vertgenwoordigster van Forem.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 18 november 2022.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^