Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 juli 2019
gepubliceerd op 31 oktober 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204966
pub.
31/10/2019
prom.
18/07/2019
ELI
eli/besluit/2019/07/18/2019204966/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", zoals gewijzigd bij en aangevuld met de decreten van 8 februari 1996, 4 februari 1999, 27 november 2003, 23 februari 2006, 3 april 2009 en 10 december 2009, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen aan het Waalse Gewest;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrens-overschrijdende wegen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 september 1994 tot goedkeuring van de statuten van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", inzonderheid op artikel 2, vierde lid, van de statuten van "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 11/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015202875 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2009 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" sluiten tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2015 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures";

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 juli 2019;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juli 2019;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2019 pub. 13/05/2019 numac 2019202322 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 11 juni 2015, 24 maart 2016 en 23 februari 2017, wordt de bijlage vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

De in de bijlage bij dit besluit bedoelde vakken van de verkeersassen N53 en N588 zijn echter niet onderworpen aan de kilometerheffing die is vastgesteld bij het decreet van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015027115 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens sluiten tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagen.

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van 1 maart 2012 en 11 juli 2015 worden de woorden "dertig jaar" vervangen door de woorden "vijftig jaar".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Art. 4.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

BIJLAGE Lijst van de wegen waaruit het structurend netwerk bestaat Het structurend netwerk bestaat uit de volgende autosnelwegen en verkeersassen bedoeld in artikel 2 : De volgende gebouwde of te bouwen gewestwegen: A3, A4, A7, A8, A13, A15, A16, A17, A25, A26, A27, A28, A54, A501, A503, A601, A602, A604, B501, B601, B602, B901, R0, R3, R3a, R5, R5a, R9, R24, R50, R52, N3, N4, N5, N5g (ringweg rond Couvin), verbinding N5 - R3 ten zuiden van Charleroi, N5j, N5k (verbinding tussen N5 te Lasnes en R0 te Eigenbrakel), N6, N7, N25a, N30, N40, N50, N54, N54a, N58 (Moeskroen), N58a (Komen-Waasten), N60, N63a, N63b, N80, N81, N90, N90b, N224, N246a, N257, N610, N684, N830.

De volgende vakken gewestwegen:

Weg

Begin

Einde

N20

Juprelle (Vlaanderen)

Luik A3 (Rocourt)

N25

Graven "Av. Comte Gérard d'Ursel"

Nijvel R24

N29

Perwijs A4 (Thorembais-St-Trond)

Geldenaken (Vlaanderen)

N53

Charleroi N579, N588

Montigny-le-Tilleul N577

N56

Bergen (Nimy) N552

Bergen (Nimy) N6

N62

Sankt-Vith A27 (Sankt-Vith Zuid)

Burg-Reuland (Groothertogdom Luxemburg)

N63

Luik "Rue Ernest Solvay"

Marche-en-Famenne N839

N65

Villers-le-Bouillet N684

Villers-le-Bouillet A15

N66

Modave N684, N636

Tinlot N63

N82

Aarlen N4

Aarlen N4

N83

Aarlen A4 (Stockem)

Bouillon N89

N89

Bouillon (Frankrijk)

Vielsalm A26 ("Baraque de Fraiture")

N97

Philippeville N40

Hamois N97

N243

Waver N25

Perwijs N29

N246

Tubeke N6

Kasteelbrakel R0

N552

Dour N549

Bergen N6

N568

Charleroi N5

Charleroi N568a

N568a

Charleroi N568

Fleurus R3 (Heppignies)

N588

Charleroi N5

Charleroi N53

N804

Aubange A28

Aubange N830

N839

Marche-en-Famenne N63

Marche-en-Famenne N4

N912

Jemeppe-sur-Sambre A15 (Spy)

Eghezée A4


Beide rijrichtingen van de autosnelwegen en verkeersassen maken deel uit van het structurerend netwerk zelfs als ze het voorwerp uitmaken van afzonderlijke en gescheiden rijbanen.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren.

Namen, 18 juli 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO

^