Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019090310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand oktober 2019, 108.83 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015000 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot kandidaat-deskundigen in het kader van het wettelijk toezicht op de overdracht van apotheken Het koninklijk besluit van 13 april 1977 regelt het toezicht op de overdracht van voor het publiek geopende apotheken en bepaalt de regels vo Meer informatie vindt u in het bovenvermelde besluit van 13 april 1977, verschenen in het Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de kennis- en opleidingsvoorwaarden voor de bestraffende beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/10/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake selectie, aanwerving, kennis en opleiding van de **** beambte ter uitvoering van de wet op de politie van de spoorwegen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 31/10/2019 numac 2019015089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/09/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 31/10/2019 numac 2019015105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg betreffende langere en zwaardere voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wachthonoraria en beschikbaarheidshonoraria betaalt aan de apothekers-titularissen van een apotheek open voor het publiek die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2019 wordt de heer Christophe DEKENS aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone ANS/ SAINT-NICOLAS voor een termijn van vijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015209 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, is de heer Horn M., ererechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Eupen, benoemd tot Officier in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015210 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, dat uitwerking heeft op 1 oktober 2019: - is de heer Francard M., emeritus professor in de talen aan de Faculteit Wijsbegeerte, Kunst en Letteren aan de "Université catholique de Louv - is de heer François Th., docent Franse taalkunde aan de Faculteit Wijsbegeerte, Kunst en Letteren(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015211 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 10 oktober 2019, zijn benoemd tot gerechtsdeurwaarder: ? de heer Butaye R., licentiaat in de rechten, kandidaat-gerechtsdeurwaarder; ? de heer Raes F., licentiaat in de rechten, kandidaat- Zij zullen hun ambt uitoefenen in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen en er moeten verb(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015222 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, is mevr. Dogné I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank met ingang van 31 augustus 2019 's av Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2019, - die uitwerking hebben op 30 september 2019 `s a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019030959 bron wetenschappelijk instituut volksgezondheid Personeel. - Pensioen Bij Koninklijk besluit van 8 september 2019 wordt er met ingang van 1 oktober 2019 een einde gesteld aan de functie van de heer Jean TAFFOREAU, Werkleider bij de Sciensano. De heer Jean TAFFOREAU, is ertoe gerechtigd om, type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019 wordt de heer Patrick VANTOMME, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2020 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019 wordt de heer Johan VAN VAERENBERGH, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2020 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019 wordt het mandaat van directeur bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van Mevrouw Pascale Cadiat, op haar verzoek, met ingang van 1 november 2019 beëindigd. type koninklijk besluit prom. 23/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019205122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015177 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van PretNet Services VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015176 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Baita VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015179 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van ViTeS.BE VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015181 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van PWA van Evere VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Atelier Informatique Bruxellois VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015178 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Schaerbeek Action Emploi VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Gammes VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Contrepied VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Buurtwinkel VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Multijobs VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Cosmos VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van LD3 VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Aksent VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Gemeenschapscentrum Pianofabriek VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van De Overmolen VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015191 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van EAT VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015193 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van EVA BXL VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Buurtwerk Noordwijk VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015194 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Cyclo VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 14/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019030977 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van een prioriteitenlijst van additieven in sigaretten en roltabak waarvoor aangescherpte rapportageverplichtingen gelden type ministerieel besluit prom. 28/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019041956 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het koninklijk besluit van 4 september 2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 25/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019042268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type ministerieel besluit prom. 22/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019205112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Beroepscommissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015095 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen Bij beschikking van 11 september 2019 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, is de aanwijzing van de heer Daenen M., rechter in de familie- en jeugd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019204966 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 25/10/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019205140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015224 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0034: Van Mossel Automotive Groep N.V./Car Assistance Company N.V. Op 23 oktober 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsa Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van handel in auto's en lichte (...) type bericht prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv FILIM die woonplaats kiest bij Mr. Eva De Witte, adv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Willy GERARD en Marc VANDENBULCKE die woonplaats kiezen bi Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019042283 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leopold PEETERS die woonplaats kiest bij Mrs. Jan Opsommer Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019. Deze zaak is inges(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0878.781.396 LA PETITE AUBERGE Op 21/10/2019 werd het ondernemingsnummer 0878.781.39(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 19 september 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15 juni 2020 tot

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015010 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen Deze oproepen worden gedaan ter uitvoering van de artikelen 259 Er bestaat voor België en niet-permanente Nederlandstalige tuchtrechtbank en een niet-permanente Fr(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015203 bron hoge raad voor de justitie Communicatie In toepassing van artikel 259bis-5, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek wordt mevrouw Ann DE BRAEKELEER, afdelingsvoorzitter en rechter in de ondernemingsrechtbank te Gent, met ingang van 1 november 2019 als Nederlandstalig effec

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015241 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 242, editie 2, van 28 oktober 2019, bladzijde 102788, moet de volgende correctie aangebracht worden : In de Nederlandse tekst, regels 5, lees : « 25 juni 2024 » in plaats van « 25 j type erratum prom. 29/09/2019 pub. 31/10/2019 numac 2019015245 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende de actualisatie van de lijst van de personeelsleden van HR Rail aangesteld als vaststellende beambten in het kader van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205145 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19219 Deze selectie werd afgesloten op 28/10/2019. Er zijn 78 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019030957 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 october 2019, wordt meneer ELOY Gaëtan, geboren op 12 juni 1986 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019030956 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 october 2019, wordt meneer ANDRE Olivier, geboren op 3 november 1972 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019030958 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 october 2019, wordt meneer ORTIZ FERREIRA MALHANTE Alexandre, geboren op 1 maart 1982 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019042260 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 october 2019, wordt mevrouw COLLIN Laetitia, geboren op 22 april 1982 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van wordt de heer Nicolas ODENT met ingang van 15 september 2019 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 september 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015128 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015130 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Oproep tot kandidaten voor het mandaat van directeur bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het I Dit instituut staat in voor de opstelling van de opleidingsprogramma's, de uitvoering en de evaluat(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015208 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelij De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019015223 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - **** In het Belgisch **** van 21 oktober 2019, bladzijde 99324, akte ****. 2019/15011, regel 7, lezen : «*****» ****.****.****. «

document

type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019042258 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie Beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2020 in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Rentevoet voor de ka De rentevoet, bedoeld in artikel 414, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelasti(...) type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019042272 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat De heer Maertens F., notaris ter standplaats Brugge , en de heer Willems F.-X., notaris ter standplaats Brugge (grondgebied van het tweede kanton), zijn overgegaan tot de vorming van de associatie &qu(...) Deze associatie treedt in werking op 1 november 2019. (...) type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205037 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Directiesecretarissen (niveau 2+) voor de Franse Gemeenschap. - Selectienummer: AFC19005 Solliciteren kan tot 21/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205080 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs-juristen bij de Economische Inspectie (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19362 Solliciteren kan tot 14/11/2019 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205108 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Veiligheidsofficiers A2 (niveau A2), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19323 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/10/2019 numac 2019205148 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs (niveau A2), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19282 Deze selectie werd afgesloten op 28/10/2019. Er zijn geen laureaten. (...)
^