Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 september 2013
gepubliceerd op 23 september 2013

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205125
pub.
23/09/2013
prom.
12/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/12/2013205125/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200479 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007200551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 2, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200479 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007200551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 21 februari 2008, 9 oktober 2008, 12 juli 2012, 31 januari 2013 en 18 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 april 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 2 mei 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 2 mei 2013;

Gelet het advies van het basisoverlegcomité, uitgebracht op 4 juni 2013;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 12/02/2007 numac 2007200479 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de organieke personeelsformaties van het Ministerie van het Waalse Gewest en van het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 01/02/2007 pub. 20/02/2007 numac 2007200551 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 september 2005 tot oprichting van een Cel Ruimtelijke Ontwikkeling sluiten betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 21 februari 2008, 9 oktober 2008, 12 juli 2012, 31 januari 2013 en 18 april 2013 wordt voor het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen vervangen als volgt : Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;

Directeur-generaal 1 Functionele en steundirectie Directeur 1 Directie Beheer Waterwegen Directeur 1 Eerste attaché 1 Eerste assistent 2 Departement Strategie Mobiliteit Inspecteur-generaal 1 Directie Planning Mobiliteit Directeur 1 Directie Reglementering en Gebruikersrechten Directeur 1 Directie Effecten op Economie en Leefmilieu Directeur 1 Directie Bevordering Waterwegen en Intermodaal Vervoer Directeur 1 Departement Studies en Beheerondersteuning Inspecteur-generaal expert 1 Departement Technische Studies Directeur 1 Directie Waterbouwkundig Onderzoek Directeur 1 Directie Geïntegreerd Waterkundig Beheer Directeur 1 Departement Vervoersbeheer Inspecteur-generaal 1 Directie Personenvervoer Directeur 1 Eerste gegradueerde (een per gewestelijk bureau) 6 Directie Exploitatie van de Luchthavens Directeur 1 Eerste attaché - Spa en Saint-Hubert 2 Eerste attaché 1 Directie Luchthaven Charleroi Directeur 1 Eerste assistent 5 Directie Luchthaven Luik Directeur 1 Eerste assistent 7 Departement Waterwegen Schelde Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Doornik Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 6 Directie Waterwegen Bergen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 2 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel + één betrekking per scheepslift van het historisch Deel van het "Canal du Centre") 9 Directie Beheer Uitrustingen Waterwegen Schelde Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per werkplaats) 2 Departement Waterwegen Namen Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Charleroi Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 9 Directie Waterwegen Namen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 3 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 15 Directie Beheer Uitrustingen Waterwegen Namen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 2 Departement Waterwegen Luik Inspecteur-generaal 1 Directie Waterwegen Luik Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 4 Eerste adjunct (één betrekking per kunstwerk met een breed profiel) 5 Directie Exploitatie van de Stuwdammen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per district) 2 Directie Beheer Uitrustingen Waterwegen Luik en Stuwdammen Directeur 1 Eerste attaché (één betrekking per werkplaats) 3

Art. 2.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 september 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^