Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 11 april 2019
gepubliceerd op 04 juni 2019

Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 7 juni 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019012923
pub.
04/06/2019
prom.
11/04/2019
ELI
eli/besluit/2019/04/11/2019012923/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2019. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de overstromingen van 7 juni 2018 als een algemene natuurramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, inzonderheid op de artikelen 1, 1°, en 3;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/07/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen, inzonderheid op de artikelen 2 tot 4;

Gelet op de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/07/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen waarbij de fysieke erkenningscriteria van een algemene natuurramp worden bepaald;

Gelet op het verzoek van de burgemeester van de gemeente Couvin betreffende de omvang van de schade veroorzaakt door overstromingen van 7 juni 2018 alsook het aantal slachtoffers;

Overwegende dat dit natuurverschijnsel op 7 juni 2018 de gemeente Couvin getroffen heeft;

Gelet op het technisch verslag van 16 januari 2019, opgesteld door het Waals gewestelijk Crisiscentrum;

Overwegende dat de overstromingen van 7 juni 2018 bijgevolg een uitzonderlijk karakter vertonen in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 21 juli 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 21/07/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten tot uitvoering van het decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 april 2019;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de erkenning van de algemene rampen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De overstromingen van 7 juni 2018 die de gemeente Couvin hebben getroffen, worden beschouwd als een algemene natuurramp in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 26 mei 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 26/05/2016 pub. 17/10/2016 numac 2016205146 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen sluiten betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente Couvin.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister bevoegd voor openbare natuurrampen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 11 april 2019.

De Minister-President, W. BORSUS

^