Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 mei 2004
gepubliceerd op 19 augustus 2004

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004036327
pub.
19/08/2004
prom.
28/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/28/2004036327/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving


De Vlaamse Regering, Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 76, § 1, vervangen bij het decreet van 28 april 1998;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 mei 1999 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies van de Vlaamse Mediaraad, gegeven op 15 maart 1999;

Gelet op het advies 29.291/3 van de Raad van State, gegeven op 22 juni 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat een evenement als een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving kan worden beschouwd wanneer aan 2 van de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° het evenement heeft een belangrijke algemene nieuwswaarde en ontlokt een brede interesse bij het publiek;2° het evenement vindt plaats in het kader van een belangrijke internationale competitie of is een wedstrijd waaraan de nationale ploeg, een Belgisch clubteam of één of meerdere Belgische sportman/-vrouw deelneemt;3° het evenement behoort tot een belangrijke sportdiscipline en heeft een belangrijke culturele waarde in de Vlaamse Gemeenschap;4° het evenement wordt traditioneel uitgezonden via kosteloze televisie en haalt hoge kijkcijfers in zijn categorie. Op voorstel van de Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De volgende evenementen worden beschouwd als een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving : 1° de Olympische zomerspelen;2° voetbal (mannen) : alle wedstrijden van de nationale ploeg en alle wedstrijden van de eindronde van de Wereldbeker en van het Europees kampioenschap;3° Champions League en UEFA-Cup : - de wedstrijden waaraan een Belgisch clubteam deelneemt; - halve finales en finales; 4° de finale van de Beker van België voetbal (mannen);5° wielrennen : De Ronde van Frankrijk voor eliterenners (mannen) : alle ritten; de volgende wereldbekerwedstrijden : Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel Gold Race, Parijs Tours en Ronde van Lombardije;

Het kampioenschap van België en het wereldkampioenschap op de weg voor eliterenners (mannen); 6° veldrijden : Het kampioenschap van België en het wereldkampioenschap voor eliterenners (mannen);7° tennis : Grand Slam tornooien : alle wedstrijden met Belgische spelers/speelsters vanaf de kwartfinales en alle finales (enkelspel); Davis- en Fed Cup : kwartfinales, halve finales en finales waaraan Belgische ploeg deelneemt; 8° de Grote Prijs van België Formule 1;9° atletiek : De Memorial Van Damme;10° de Koningin Elisabethwedstrijd. § 2. De evenementen bedoeld in 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° zijn via volledige rechtstreekse verslaggeving beschikbaar.

De evenementen bedoeld in 10 en 50 en zijn via gedeeltelijke rechtstreekse verslaggeving beschikbaar.

Art. 2.De exclusieve rechten op de in artikel 1, § 1 vermelde evenementen kunnen niet zodanig worden uitgeoefend dat zij een belangrijk deel van de bevolking verhinderen deze evenementen te volgen op kosteloze televisie.

Een belangrijk deel van de bevolking in de Vlaamse Gemeenschap wordt geacht een evenement van aanzienlijk belang voor de samenleving op kosteloze televisie te kunnen volgen wanneer het evenement wordt uitgezonden door een televisieomroep die in het Nederlands uitzendt en die door ten minste 90 % van de bevolking kan worden ontvangen zonder extra betaling bovenop de prijs van het kabelabonnement.

Art. 3.§ 1. Televisieomroepen die niet voldoen aan de bepalingen van artikel 2 en die exclusieve uitzendrechten voor uitzending in het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad verwerven voor de sub artikel 1, § 1, vermelde evenementen, kunnen deze rechten niet uitoefenen tenzij zij via afgesloten overeenkomsten kunnen waarborgen dat een belangrijk deel van de bevolking niet verhinderd zal worden deze evenementen te volgen op kosteloze televisie zoals bepaald in artikel 1, § 2 en artikel 2. § 2. Televisieomroepen die exclusieve uitzendrechten hebben, kunnen sublicenties verlenen tegen redelijke marktprijzen en binnen tussen de omroepen in onderling overleg af te spreken termijnen aan omroepen die voldoen aan de bepalingen van artikel 2. § 3. Indien geen enkele omroep bereid wordt gevonden om onder deze voorwaarden sublicenties te nemen, mag de betrokken omroep in afwijking van de bepalingen uit artikel 2 en artikel 3, § 1, alsnog gebruik maken van de verworven uitzendrechten.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse Regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, M. KEULEN

^